Mesagerul.ro

Biblioteca Jude?ean? Marin Preda Teleorman, în topul bibliotecil

Biblioteca Jude?ean? Marin Preda Teleorman, în topul bibliotecil

Activitatea Bibliotecii Jude?eane Marin Preda Teleorman a fost recunoscut? la nivel national. Asocia?ia Na?ional? a Bibliotecarilor si Bibliotecilor Publice din


Activitatea Bibliotecii Jude?eane Marin Preda Teleorman a fost recunoscut? la nivel national. Asocia?ia Na?ional? a Bibliotecarilor si Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) a oferit institu?iei noastre Premiul Cel mai bun serviciu inovativ de bibliotec?  pentru  Atelierele de dezvoltare personal?  ini?iate ?i organizate de Biblioteca Judetean? Marin Preda Teleorman. Acesta nu a fost îns? singura disctinc?ie primit? de biblioteca judetean?.  Deasemenea, Biblioteca Jude?ean?  George Bari?iu Bra?ov  a acordat Bibliotecii Jude?ene Teleorman Premiul MONICA ANDRIESEI   pentru merite deosebite in activitatea de bibliotec?. 

Premiile, care se acord? anual, au fost decernate într-un cadru festiv  la Conferin?a  National? a  Asocia?iei Na?ionale a Bibliotecarilor si Bibliotecilor Publice din România, desfasurat? în perioada 20-23 octombrie  la Miercurea-Ciuc în jude?ul Harghita, acolo unde  Teleormanul a fost reprezentat de o delega?ie format? din Viorel Fota-managerul institu?iei ?i bibliotecarele Geanina Burcea, Livia Badea ?i Daniela Onel.

Cu acest prilej bibliotecarii din  toat? ?ara au avut posibilitatea sa î?i împ?rta?eac? propriile experiente, proiecte ?i activita?ii desfasurate in cadrul institu?iilor unde îsi defasoara activitatea. Astfel, in cadrul atelierelor profesionale Idei SMART pentru biblioteci dinamice, Geanina Burcea, bibliotecar la Biblioteca Jude?ean? ,,Marin Preda" a re?inut atentia publicului cu prezentarea  Centrului  de performan?? ,,Niculae Moromete" al Bibliotecii Jude?ene, proiect care ar putea deveni unul de interes na?ional.

Desf??urat? sub genericul Servicii moderne de bibliotec? ?i transformarea digital?, conferin?a a fost o bun? ocazie  pentru bibliotecarii, prezen?i la eveniment,  s? se pun? la curent cu ultimele nou???i în materie de finan?are dar ?i  cu  tehnologiile  moderne care î?i g?sesc tot mai mult locul în bibliotecile publice.

În cuvântul de deschidere al conferin?ei, pre?edintele ANBPR, Sorina Stanca, a insistat pe promovarea activit??iilor desf?surate în bibliotecile publice ?i pentru o mai bun? finan?are a acestor institu?ii de cultur?. Astfel, M?rioara Ene, expert  în proiecte de mobilitate pentru domeniul ?colar ?i educa?ia adul?ilor, ANPCDEFP, a vorbit despre programul  Erasmus+ , ca important? surs? de finan?are pentru dezvoltarea institu?ional? a bibliotecilor. Alte teme de interes pentru bibliotecari dezb?tute in cadrul conferin?ei desfa?urate la Miercurea-Ciuc  au vizat: Gândirea antreprenorial?, leadership ?i inova?ie-competen?e-cheie pentru conducerea bibliotecilor, De la inova?ie la servicii moderne sustenabile în bibliotecile noastre dar ?i despre acces ?i oportunit??i de dezvoltare durabil? a bibliotecilor publice.

copyright © 2021 mesagerul.ro