Mesagerul.ro

BILAN?! CARP Alexandria, al?turi de pensionarii din Plosca ?i Mav

BILAN?! CARP Alexandria, al?turi de pensionarii din Plosca ?i Mav

În luna decembrie Consiliul Director, întregul colectiv al Casei de Ajutor a Reciproc a Pensionarilor din Alexandria, pe lâng? principala misiune: acordarea de

În luna decembrie Consiliul Director, întregul colectiv al Casei de Ajutor a Reciproc a Pensionarilor din Alexandria, pe lâng? principala misiune: acordarea de împrumuturi rambursabile, ?i-au propus ?i au derulat ?i alte activit??i, toate în beneficiul membrilor s?i.

Respectându-se o mai veche tradi?ie, ing. Dr?gu?in Gherghina, pre?edinte al CARP ?i prof. Rolea Gheorghe, casier delegat, s-au aflat de sf. Nicolae în mijlocul membrilor asocia?iei din zona Mavrodin, reuni?i la ?coala din localitate, pentru a acorda ajutoare nerambursabile. Beneficiarii celor 80 de lei de persoan? au fost 149 de seniori, care au o pensie pân? în 820 de lei. O ac?iune similar? a avut loc ?i la Plosca, unde este casier delegat Floricic? Constan?a, zon? cu un num?r important de membrii ai CARP Alexandria. În ziua cu s?rb?toarea amintit?, cei care au trecut pragul sediului asocia?iei au avut parte de o pl?cut? surpriz?, ei au primit din partea lui ,,Mo? Nicolae’’ o pungu?? cu dulciuri ?i fructe. De consemnat este ?i faptul c? activitatea de acordare a acestor ajutoare nerambursabile s-a desf??urat începând cu prima parte a anului 2019, cu finalizare în ultima zi din luna decembrie, pân? acum înregistrându-se 2.166 beneficiari, suma total? acordat? fiind peste 162.000 lei. Tot la acest capitol se înscriu ?i cei 650 de membrii, care au fost în 2019 la tratament în sta?iuni balneare, ace?tia au primit un ajutor b?nesc, suma total? ridicându-se la 45.390 lei.

La capitolul surprize pl?cute – la sfâr?it de an - se înscrie ?i invita?ia adresat? membrilor de c?tre Consiliul Director de a merge pentru o zi la Târgul de carte Gaudeamus din capital?, mijlocul de transport fiind asigurat gratuit de CARP Alexandria. Pentru cititorii împ?timi?i ai asocia?ie noastre, dornici de nout??i, care ajung mai greu într-o libr?rie din Bucure?ti,  a fost o mare bucurie s? se afle în mijlocul acestui univers al c?r?ii, cu mai bine de 800 m.p. de standuri, unde se expuneau sute de titluri de carte, iar amatorii primeau autografe de la autori prezen?i lâng? produc?iile literare. Chiar dac? nu au putut s? cuprind? decât o parte din ,,Târg’’, unde cinci zile au avut loc 900 de evenimente, lans?ri, sesiuni, prezent?ri, dezbateri ?i acordarea de autografe, grupul de pensionari din Alexandria au avut bucuria de a constata ,,la fa?a locului’’ ce se mai întâmpl? în lumea a c?r?ii. Ei au observat ,,pe viu’’ o mare densitate de scriitori ?i critici literari. De semnalat este ?i faptul c? în spa?iul expozi?ional s-a aflat al?turi de confra?i scriitorul ?i publicistul Florea Burtan, din Alexandria, unde a prezentat cea mai recent? lucrarea ,,R?ni c?l?toare’’. La finalul c?l?torie, membrii asocia?iei au declarat  c? mergând la  târgul de carte, au avut o fericit? ocazie de bucurie a sufletului.

Fiindc? suntem la final de an, Consiliul Director al C.A.R.P. Alexandria transmite membrilor s?i cele mai curate gânduri de s?n?tate, bel?ug, noroc ?i le ureaz? un Cr?ciun lini?tit, înconjura?i de copii, nepo?i, de to?i cei dragi - LA MUL?I ANI.

 Constantin Dragnea

copyright © 2021 mesagerul.ro