Mesagerul.ro

Bilan? CORONAVIRUS! Cre?te num?rul teleorm?nenilor izola?i la domiciliu. 233 de persoane, sub supraveghere epidemiologic?

Bilan? CORONAVIRUS! Cre?te num?rul teleorm?nenilor izola?i la domiciliu. 233 de persoane, sub supraveghere epidemiologic?

Pân? ast?zi, 19 martie, pe teritoriul jude?ului Teleorman, au fost confirmate dou? cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus), se arat? înt

Pân? ast?zi, 19 martie, pe teritoriul jude?ului Teleorman, au fost confirmate dou? cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus), se arat? într-un comunicat de pres? al Centrulului de Comunicare al CJSU Teleorman

În documentul dat publicit??ii se precizeaz? c? Direc?ia de S?n?tate Public? Teleorman monitorizeaz?, în prezent, 233 persoane c?rora li s-a impus izolarea la domiciliu ?i supravegherea epidemiologic? pasiv?, pentru o perioad? de 14 zile, iar la nivelul jude?ului sunt, în prezent, 19 persoane în carantin?.

"Men?ion?m c? persoanele aflate în izolare sau în carantin? nu prezint? simptomatologie specific? infect?rii cu coronavirus ?i au o stare de s?n?tate bun?, se men?ioneaz? în comunicat.

În prezent, 3 persoane se afl? internate în spital la Alexandria, Ro?iorii de Vede ?i Turnu M?gurele. Ast?zi au sosit rezultatele testelor pentru cele dou? cazuri care se aflau internate la Spitalul Municipal „Caritas” Ro?iorii de Vede, ele fiind negative. Una dintre cele dou? persoane a fost deja externat?. Pentru persoanele internate la Alexandria ?i Turnu M?gurele, probele sunt momentan în lucru.

   Num?rul total de persoane c?rora li s-au recoltat probe, de la începutul perioadei de supraveghere, este 76, dintre care:

  • 56 probe cu rezultat negativ;
  • 2 probe cu rezultat pozitiv;
  • 18 probe sunt în lucru.

Direc?ia de S?n?tate Public? Teleorman a aplicat, pân? la aceast? dat?, o singur? amend? contraven?ional? în valoare de 10.000 unei persoane fizice aflate în izolare la domiciliu care nu a respectat aceast? m?sur? pân? la terminarea perioadei de izolare de 14 zile. Sanc?iunea a fost aplicat? în baza Hot?rârii de Guvern nr. 857/2011.

   

copyright © 2020 mesagerul.ro