Mesagerul.ro

Bilete de tratament pentru pensionarii din Teleorman, în sta?iunile Amara, Buzia?, Covasna, Geoagiu, Bala ?i Ol?ne?ti

Bilete de tratament pentru pensionarii din Teleorman, în sta?iunile Amara, Buzia?, Covasna, Geoagiu, Bala ?i Ol?ne?ti

O nou serie de bilete de tratament pentru pensionarii din Teleorman. Casa Jude?ean? de Pensii informez? c?, în a treia u plecare în perioada 20-24 martie 2020, su

O nou serie de bilete de tratament pentru pensionarii din Teleorman. Casa Jude?ean? de Pensii informez? c?, în a treia u plecare în perioada 20-24 martie 2020, sunt disponibile locuri în sta?iunile Amara - 34 locuri, Buzia? - 2 locuri, Covasna - un loc; Geoagiu - 2 locuri, Bala - 2 locuri ?i Ol?ne?ti - 6 locuri.

Durata sejurului unui bilet de tratament este de 16 zile, iar a tratamentului balnear este de 12 zile. Sejurul include cazare, mas? ?i tratament. Tariful unui bilet de tratament prin sucursalele Societ??ii de Tratament Balnear ?i Recuperarea Capacit??ii de Munc? (SC TBRCM SA)  este de 1.792,6 lei într-o baz? de tratament de dou? stele ?i 1.879 de lei într-o baz? de tratament de trei stele.

Modul de stabilire a contribu?iei individuale pentru persoanele care beneficiaz? de tratament balnear cu suportarea unei contribu?ii se acord? conform Criteriilor de acordare a biletelor de tratament balnear pentru anul 2020 aprobate prin Ordinul nr. 347/05.02.2020 al Pre?edintelui CNPP.

Persoanele interesate se pot adresa Compartimentului Bilete de Tratament Balnear, etaj 1 din cadrul Casei Jude?ene de Pensii Teleorman.

copyright © 2020 mesagerul.ro