Mesagerul.ro

Bilete de tratament pentru pensionarii din Teleorman. Prima serie începe în data de 17.02.2020

Bilete de tratament pentru pensionarii din Teleorman. Prima serie începe în data de 17.02.2020

Conform Hot?rârii de Guvern nr. 99/2020 privind acordarea presta?iilor sub forma biletelor de tratament balnear, în cursul anului 2020 prin sucursalele Societ??ii

Conform Hot?rârii de Guvern nr. 99/2020 privind acordarea presta?iilor sub forma biletelor de tratament balnear, în cursul anului 2020 prin sucursalele Societ??ii de Tratament Balnear ?i Recuperarea Capacit??ii de Munc? (SC TBRCM SA), Casa Na?ional? de Pensii Publice pune la dispozi?ia beneficiarilor un num?r de 59.926 bilete de tratament balnear, repartizate pe maximum 19 serii de trimitere, la care se vor ad?uga un num?r de locuri de tratament balnear contractat cu al?i operatori economici interesa?i, num?r care se va stabili dup? atribuirea contractelor.

Criteriile de acordare a biletelor de tratament balnear pentru anul 2020 aprobate prin Ordinul nr. 347/05.02.2020 al Pre?edintelui CNPP se g?sesc pe site-ul CNPP: www.cnpp.ro – sec?iunea Activit??i CNPP/ Bilete de tratament. Prima serie începe din data de 17.02.2020. Durata sejurului (seriei) este de 16 zile zile, iar durata tratamentului balnear este de 12 zile.

Informa?ii suplimentare cu privire la datele de intrare/serii pot fi accesate pe pagina web a Casei Jude?ene de pensii Teleorman: www.pensiiteleorman.ro  - sec?iunea Bilete de tratament. De asemenea, persoanele interesate se pot adresa Compartimentului Gestiune Bilete de tratament, etaj. 1 din cadrul institu?iei noastre.

copyright © 2020 mesagerul.ro