Mesagerul.ro

Bolid de lux, indisponibilizat de vame?ii din Turnu M?gurele. Mer?anul era “c?utat pentru confiscare” de c?tre autorit??ile engleze

Bolid de lux, indisponibilizat de vame?ii din Turnu M?gurele. Mer?anul era “c?utat pentru confiscare” de c?tre autorit??ile engleze

Poli?i?tii de frontier? din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Turnu M?gurele au descoperit un autoturism marca Mercedes, model CLS 200,  c?utat de autorit??

Poli?i?tii de frontier? din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Turnu M?gurele au descoperit un autoturism marca Mercedes, model CLS 200,  c?utat de autorit??ile din Marea Britanie.

Zilele trecute, la Punctul de Trecere a Frontierei Turnu M?gurele s-a prezentat, pentru a efectua formalit??ile de frontier?, cet??eanul român M.C., în vârst? de 47 de ani, la volanul unui autoturism marca Mercedes, model CLS 200, fabricat în anul 2014.

În urma verific?rilor specifice, poli?i?tii de frontier? au constatat c? autoturismul figureaz? în bazele de date ca fiind bun c?utat pentru confiscare, alert? introdus? de autorit??ile din Marea Britanie.

Fa?? de cele constatate, b?rbatul a declarat c? a achizi?ionat autoturismul din Marea Britanie ?i nu avea cuno?tin?? despre faptul c? acesta ar fi fost c?utat de autorit??i.

În cauz?, poli?i?tii de frontier? efectueaz? cercet?ri sub aspectul s?vâr?irii infrac?iunii de t?inuire, iar autoturismul în valoare de peste 20.000 euro a fost indisponibilizat la sediul S.P.F. Turnu M?gurele pân? la finalizarea cercet?rilor.

copyright © 2020 mesagerul.ro