Mesagerul.ro

?Bratcoveanu Maria, fost director economic la Spitalul “Caritas”, scap? de pu?c?rie. Magistra?ii au decis rejudecarea cauzei

?Bratcoveanu Maria, fost director economic la Spitalul “Caritas”, scap? de pu?c?rie. Magistra?ii au decis rejudecarea cauzei

Bratcoveanu Maria, fost director economic la Spitalul Caritas din Ro?iorii de Vede, a sc?pat de condamnarea la 3 ani de închisoare pentru s?vâr?irea infrac?iu


Bratcoveanu Maria, fost director economic la Spitalul Caritas din Ro?iorii de Vede, a sc?pat de condamnarea la 3 ani de închisoare pentru s?vâr?irea infrac?iunii de abuz în serviciu contra intereselor publice în form? calificat?. Judec?torii Cur?ii de Apel Bucure?ti au admis apelul declarat de Parchetul de pe lâng? Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie-Direc?ia Na?ional? Anticorup?ie ?i de inculpata Bratcoveanu Maria cu privire la sentin?a penal? nr. 32/12.03.2019 pronun?at? de Tribunalul Teleorman.

“Desfiin?eaz? în totalitate sentin?a penal? apelat? ?i încheierea de disjungere, din data de 12.02.2019. Dispune trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunalul Teleorman, pentru solu?ionare împreun? cu dosarul nr. 207/87/2019 ce îl vizeaz? pe inculpatul Alexe T. Lucian”, se arat? în solu?ia instan?ei.

În luna martie a.c., Tribunalul Teleorman a condamnat-o la 3 ani de închisoare ?i interzicera unor drepturi. Totodat?, a încetat procesul penal fa?? de inculpata Bratcoveanu Maria pentru infrac?iunile de fals intelectual ?i fals în înscrisuri sub semn?tur? privat?, constatându-se intervenit? prescrip?ia special? prev?zut? ?i a fost admis? ac?iunea civil? formulat? de partea civil? Spitalul Municipal Caritas, aceasta fiind obligat? s? pl?teasc? desp?gubiri în suma de 259.013 lei.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au re?inut urm?toarea stare de fapt: Inculpata Bratcoveanu Maria, în calitate de director economic al Spitalului Caritas din municipiul Ro?iorii de Vede, în perioada 2007-2009, beneficiind de ajutorul managerului unit??ii medicale, a efectuat achizi?ii de materiale sanitare, înc?lcând dispozi?iile legale în materia achizi?iilor publice, la pre?uri supraevaluate ?i f?r? încheierea unor contracte anterior livr?rii bunurilor.

Ulterior, pentru a ascunde faptul c? achizi?iile de bunuri au fost efectuate în mod nelegal, inculpata Bratcoveanu Maria a întocmit în fals contractele de achizi?ie bunuri ?i referatele aferente, acestea din urm? fiind semnate ?i de inculpatul Alexe Lucian.

Prin aceste demersuri, inculpa?ii au cauzat unit??ii spitalice?ti un prejudiciu în valoare de 259.013 lei, concomitent cu ob?inerea unui folos necuvenit în acela?i cuantum pentru societatea care a furnizat produsele respective.

copyright © 2020 mesagerul.ro