Mesagerul.ro

Bucuria s?rb?torilor din colindele copiilor, la PNL Teleorman

Bucuria s?rb?torilor din colindele copiilor, la PNL Teleorman

A devenit o tradi?ie ca de în ajun de s?rb?tori, grupuri de colind?tori, mici ?i mari, s? colinde prin cântec ?i voie bun? sediul PNL Teleorman. Pre?colari de la

A devenit o tradi?ie ca de în ajun de s?rb?tori, grupuri de colind?tori, mici ?i mari, s? colinde prin cântec ?i voie bun? sediul PNL Teleorman.

Pre?colari de la gr?dini?ele 3 ?i 7 din Alexandria, cât ?i un grup de proaspe?i liceeni de la Colegiul A.I. Cuza, au colindat, mar?i, cu cântec ?i bucurie în suflet, în fa?a gazdelor liberale ?i a senatorului Eugen Pîrvulescu. Ace?tia au fost primi?i cu c?ldur? ?i cu daruri dulci precum copil?ria lor.

Pre?edintele PNL Teleorman, senatorul Pîrvulescu, le-a mul?umit ?i transmis copiilor s? cread? în miracolul de Cr?ciun ?i s? fie ascult?tori, pentru ca Mo? Cr?ciun s? le lase sub brad cadourile mult a?teptate, iar în anul care vine s? revin? cu noi colinde, la sediul PNL Teleorman, ?i cu aceea?i bucurie în suflet.

Miercuri, sediul PNL Teleorman a r?sunat din nou prin cântece de colind, sosind colind?tori de la ?coala Gimnazial? nr.5 din Alexandria, care a sus?inut un frumos program de colinde. Senatorul Eugen Pîrvulescu le-a mul?umit ?i transmis colind?torilor s? duc? mai departe mesajul de s?rb?tori privind Na?terea Domnului Isus, iar la înv???tur? s? aib?  rezultatele cele mai bune.

Noi grupuri de colind?tori sunt a?tepta?i la sediul PNL Teleorman ?i în zilele care urmeaz?, pân? la finalul acestei s?pt?mâni.

copyright © 2020 mesagerul.ro