Mesagerul.ro

„Bursa Locurilor de Munc? pentru Absolven?i

„Bursa Locurilor de Munc? pentru Absolven?i", la Alexandria, Ro?iori ?i Turnu M?gurele. 850 de firme vor s? angajeze absolven?i

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Teleorman organizeaza „Bursa Locurilor de Munca pentru Absolventi in data de 18 octombrie a.c., ora 9.00 în Alex

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Teleorman organizeaza „Bursa Locurilor de Munca pentru Absolventi in data de 18 octombrie a.c., ora 9.00 în Alexandria, la Sala Polivalent? ?i la sediul Agen?iilor Locale din Ro?iori de Vede ?i Turnu Magurele.

Obiectivul principal al acestui eveniment anual îl constituie facilitarea accesului absolven?ilor la locurile de munc? disponibile ?i interac?iunea direct? cu agen?ii economici.

La acest eveniment pot participa ?i celelalte categorii de persoane care nu au loc de munc? sau care doresc s? se reorienteze profesional spre ocupa?ii cu posibilit??i mai mari de angajare pe termen lung.

In vederea organizarii acestei masuri active destinata corelarii cererii si ofertei de forta de munca, AJOFM Teleorman a contactat aproximativ 850 agenti economici interesati sa recruteze personal din randul absolventilor promotia 2019 dar si din randul persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca.

Agen?ii economici care vor participa la Bursa Locurilor de Munc? vor avea prilejul s?-?i recruteze personalulul direct, f?r? intermediari, în func?ie de cerin?ele concrete ale locurilor de munc? pe care le ofer?.

De asemenea, reamintim c? somerii înregistra?i in evidentele AJOFM Teleorman care se angajeaz? cu norm? întreag?, pot beneficia de o serie de prime oferite din bugetul asigur?rilor pentru ?omaj ( încadrare, activare, instalare).

Agen?ii economici care doresc sa participe la bursa, pot depune ofertele cu locuri de munca la sediile punctelor de lucru/agen?iilor locale din raza de domiciliu, pana pe data de 17.10.2019, la fax nr. 0247/311.164 sau la adresa de e-mail ajofm@tr.anofm.ro.

copyright © 2020 mesagerul.ro