Mesagerul.ro

„Caravana Bibliei”, un proiect cultural-educativ, organizat de c?tre Asocia?ia Con?tiin?? ?i Libertate

„Caravana Bibliei”, un proiect cultural-educativ, organizat de c?tre Asocia?ia Con?tiin?? ?i Libertate

Asocia?ia Con?tiin?? ?i Libertate organizeaz?  în perioada 24 – 27 februarie 2020 în Alexandria, proiectul cultural-educativ intitulat „Caravana Bibliei”. Eve

Asocia?ia Con?tiin?? ?i Libertate organizeaz?  în perioada 24 – 27 februarie 2020 în Alexandria, proiectul cultural-educativ intitulat „Caravana Bibliei”. Evenimentul se va desf??ura în spa?iul situat pe str. Libert??ii, bl K3, parter în intervalul orar 10:00-13:00 ?i 15:00 -17:00, în perioada men?ionat? anterior.

Pe lâng? vizitarea expozi?iei cu principalele versiuni de Biblie în limba român?, participan?ii sunt de asemenea a?tepta?i s? participe la activit??ile propuse în cadrul celor ?ase standuri preg?tite de organizatori, dup? cum urmeaz?: test de cultur? general? –10 întreb?ri pentru verificarea cuno?tin?elor biblice ;  expozi?ia – prezentarea cronologic? a modului în care a fost scris? Biblia; film documentar – cum au fost descoperite sulurile de la Qumram; ortografie special?  –  voluntarii no?tri vor transcrie numele participan?ilor cu litere ebraice; citat biblic – to?i vizitatorii vor avea posibilitatea s? primeasc? un scurt text care este o  promisiune pentru via??; cartea de aur – scrierea într-o carte special? a impresiile celor prezen?i despre Biblie ?i proiectul desf??urat.

Proiectul nostru cultural vine în contextul 2020 - Anul Global al Bibliei ?i al marc?rii Anului Bibliei la Editura Via?? ?i S?n?tate. Biblia este clasat? pe locul I în Cartea Recordurilor la categoria c?r?i de non-fic?iune cu cinci miliarde de exemplare vândute doar pân? în anul 1975, fiind cea mai vândut? ?i cea mai distribuit? carte a tuturor timpurilor. Estim?ri recente ale Societ??ii Biblice Interconfesionale din România arat? c? doar în ultimii ani, la nivel mondial Biblie a fost distribuit? în peste 500 milioane de copii anual.

Men?ion?m c? este pentru prima oar? când se organizeaz? un astfel de eveniment în Alexandria. Organizatorii a?teapt? s? participe elevii ?i tinerii din ora? pentru a descoperi istoria fascinant? a Sfintei Scripturi.

Asocia?ia Con?tiin?? ?i Libertate are o vast? experien?? în promovarea valorilor legate de libertatea religioas? ?i demnitatea uman?  ?i a fost implicat? de a lungul timpului în desf??urarea unor programe în cadrul Parlamentului României sau în mediul academic. Printre alte demersuri, aceasta î?i propune s? disemineze în societate principii morale s?n?toase care rezid? din cartea fundamental? a cre?tinismului - Sfânta Scriptur?.

 

Informa?ii suplimentare - coordonatori proiect :
Adrian Trifan  nr. tel. 0745081148
Ciornei Silvestru  nr. tel. 0740097956

 

copyright © 2020 mesagerul.ro