Mesagerul.ro

Carmen Dan: “S? se înceap? testarea imediat? ?i repetat? a eroilor în alb”

Carmen Dan: “S? se înceap? testarea imediat? ?i repetat? a eroilor în alb”

Printre cele mai la îndemân? instrumente de a se exprima public un parlamentar, în plin? criz? epidemiologic?, se num?r? re?elele de socializare. În aceast? sea

Printre cele mai la îndemân? instrumente de a se exprima public un parlamentar, în plin? criz? epidemiologic?, se num?r? re?elele de socializare. În aceast? sear?, senatorul PSD Carmen Dan a revenit cu un nou text în care a amintit de anun?ul OMS pe tema Coronavirus, din data de 22 ianuarie 2020, ?i de m?surile luate de c?tre guvernan?i.

“E adev?rat, am primit cu to?ii asigur?ri din partea primului om în stat c? totul e sub control, c? sistemul e preg?tit ?i c? virusul este “ca orice r?ceal?”. Din p?cate, ast?zi avem 8 decese ?i zeci de mii de oameni afla?i în carantin? ?i în izolare… Nu pot s? nu m? întreb, ca simplu cet??ean, f?r? s? fiu acuzat? c? a? politiza un asemenea subiect, dac? nu cumva luarea unor m?suri mai dure ?i mai din timp(!) din partea autorit??ilor abilitate ar fi fost indicate…”, se întreab? retoric pe Facebook fostul ministru de interne, continuând cu un nou atac la pre?edintele Iohannis.

“Ce s-a întâmplat în România? Dup? ce Iohannis declara pe pagina sa de Facebook, în 27 ianuarie, c? “infec?ia cu acest virus provoac? în marea majoritate a cazurilor doar simptome u?oare, dureri în gât, tuse ?i febr?, ca în orice r?ceal?”, Abia la o lun? dup? emiterea alertei, OMS a fost convocat CSAT, organism care a dat dispozi?ii Guvernului s? aloce fonduri pentru echipamente medicale destinate protec?iei. La o lun? dup? avertismentul OMS!

Dup? înc? o lun?, pe 19 martie, Iohannis admite în sfâr?it c? „situa?ia este nu doar complicat?, situa?ia este grav?”. În sfâr?it, uit?m de ambi?ia alegerilor anticipate ?i ne îngrijor?m de situa?ia real?. Mai r?mâne doar s? o gestion?m. Pentru c? noi to?i vedem, citim, iar unii chiar simt pe propria piele c? eroii zilelor noastre sunt îmbr?ca?i în alb, singura solu?ie a acestor momente este ca Guvernul s? asigure echipamentele de protec?ie ?i s? se înceap? testarea imediat? ?i repetat? a personalului medical din prima linie.

Bineîn?eles, ca m?sur? activ? se impune testarea în mas? a tuturor celor suspec?i, nu doar a celor cu simptome grave! Testarea salveaz? vie?i! Asta spune OMS! Dup? testarea regulat?, zilnic?, a medicilor din prima linie trebuie declan?at? imediat testarea în mediul rural unde statul nu de?ine în niciun fel controlul asupra transmiterii comunitare a virusului”.

Postarea senatorului se încheie într-o not? de ironie cu defini?ia din DEX a cuvântului “imediat”.

copyright © 2020 mesagerul.ro