Mesagerul.ro

CASA CORPULUI DIDACTIC-PARTENER ÎN PROIECTUL ERASMUS+. FEMALES-FEMALE LEGENDS OF SCIENCE

CASA CORPULUI DIDACTIC-PARTENER ÎN PROIECTUL ERASMUS+. FEMALES-FEMALE LEGENDS OF SCIENCE

Casa Corpului Didactic Teleorman este partener? într-un nou proiect Erasmus+ , cu titlul,,FEMALES- FEMALE LEGENDS OF SCIENCE”, implementat pentru perioada 01.09.2

Casa Corpului Didactic Teleorman este partener? într-un nou proiect Erasmus+ , cu titlul,,FEMALES- FEMALE LEGENDS OF SCIENCE”, implementat pentru perioada 01.09.2019 - 31.08.2021.
Obiectivul general al proiectului se bazeaz? pe valorile egalit??ii de gen ?i nediscriminarea dintre femei ?i b?rba?i în domeniile ?tiin?ei, tehnologiei, ingineriei, matematicii, inova?iei ?i antreprenoriatului inovator.

Pentru realizarea acestuia, în proiect sunt prev?zute urm?toarele obiective specifice:

Obiectivul specific 1: Eviden?ierea rolului semnificativ al femeilor în STEM(?tiin??, Tehnologie, Inginerie ?i Matematic?);
Obiectivul specific 2: Combaterea stereotipurilor elevilor ?i profesorilor;
Obiectivul specific 3: Ofer? inspira?ie fetelor tinere prin exemple de femei de succes pentru a urma cariere STEM:
Obiectivul specific 4: Îmbun?t??irea competen?elor cheie necesare carierelor STEMpentru to?i elevii( b?ie?i ?i fete);
Obiectivul specific 5: Dezvoltarea abilit??ilor profesorilor în abordarea incluziunii în STEM;

În cadrul proiectului se vor realiza trei produse intelectuale:

IO1:Preg?tirea unui ,,Ghid metodologic”pentru a oferi exemple de femei de succes în STEM ?i pentru combaterea stereotipurilor.
IO2:Proiectarea instrumentelor educa?ionale prin c?r?i electronice, aplica?ii de realitate virtual? ?i prin realizarea unor filme inspira?ionale.
IO3:,,Platforma de înv??are electronic? MOOC” sprijin? profesorii pentru a înv??a despre femeile de succes în STEM.

În perioada 15-16.01.2020 a avut loc prima întâlnire transnational? de proiect, iar Casa Corpului Didactic Teleorman a fost gazda acestei întâlniri.
Agenda de lucru  a cuprins stabilirea responsabilit??ilor fiec?rui partener, discutarea contractelor de finan?are, stabilirea planului de diseminare al proiectului, termenele de realizare ale produselor intelectuale.

Partenerii proiectului sunt:

P1. BAHCESEHIR UNIVERSITESI FOUNDATION-Turcia
P2. ASOCIATION DE INVESTIGACION DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE-Spania
P3. AFINES EUPHORIA NET SRL-Italia
P4. CHALLEDU-Grecia
P5. SUKRAN ULGEZEN MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI-Turcia
P6. CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN-România

copyright © 2020 mesagerul.ro