Mesagerul.ro

librex.ro
librex.ro
Casa Corpului Didactic Teleorman-partener în proiectul „New Vis

Casa Corpului Didactic Teleorman-partener în proiectul „New Vis

În perioada 20-21.02.2020 Casa Corpului Didactic Teleorman a participat la prima întâlnire transnational? din cadrul proiectului Erasmus+ ,,New Vision of Constru

În perioada 20-21.02.2020 Casa Corpului Didactic Teleorman a participat la prima întâlnire transnational? din cadrul proiectului Erasmus+ ,,New Vision of Construction: Green Buildings”, contract nr. KA202-617C634A, care s-a desf??urat la Tunceli în Turcia.

Scopul proiectului este de a contribui la educa?ia profesional? cu colabor?ri interna?ionale. Rezultatele proiectului vor contribui la cre?terea calit??ii preg?tirii profesionale ?i la crearea de noi domenii de afaceri.

Proiectul are urm?toarele obiective:

 • s? produc? noi programe de înv???mânt profesional ?i module pe sectorul cl?dirilor ecologice compatibile cu evolu?iile contemporane din ?ara noastr? ?i din alte ??ri partenere;
 • s? conduc? la formarea de zone verzi acreditate în ?colile noastre care s? ofere educa?ie profesional?, în special secundar?;
 • s? poat? r?spund? a?tept?rilor privind schimbarea ?i îmbun?t??irea sectorului construc?iilor care respect? mediul înconjur?tor, cu perspectiva înc?lzirii globale, ecologice ?i estetice a angaja?ilor din sector ?i a poten?ialilor clien?i;
 • con?tientizarea grupurilor ?int? din sectorul construc?iilor (ingineri, arhitec?i, mae?trii în construc?ii, antreprenori, liceeni ?i studen?i din înv???mântul profesional ?i tehnic, factori de decizie, etc.) ?i importan?a relevant? pentru abordarea Green Building System;
 • s? produc? materiale didactice complet actualizate în ceea ce prive?te sistemul de construc?ii ecologice;
 • s? ofere o lume viabil? ?i un mediu viabil genera?iilor viitoare prin îmbun?t??irea perspectivei privind conservarea energiei, gestionarea durabil? a resurselor naturale, etica îmbun?t??it? a mediului;

Partenerii proiectului sunt:

 1. Tunceli Milli Egitim Mudurlugu (Turcia)
 2. Namik Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Turcia)
 3. Cevre Dostu Yesil Binalar Dernegi Iktisadi Isletmesi (Turcia)
 4. Ministery of National Education (Turcia)
 5. Universitat Politecnica de Catalunya (Spania)
 6. Casa Corpului Didactic Teleorman (România)
 7. UK-Certified Knowledge Association (Marea Britanie)
 8. Ee Istanbul proje tasarim yonetim ve danismanlik itd sti (Turcia)

Agenda de lucru a cuprins:

 • o scurt? revizuire a proiectului,
 • determinarea datelor urm?toarelor întâlniri transna?ionale ?i întâlnirilor LTTA
 • o prezentare informativ? a d-nului Engin Isiltan de la Cevre Dostu Yesil Binalar Dernegi Iktisadi Isletmesi despre ,,Green Buildings”.

Tot în cadrul acestei întâlniri au fost stabilite rezultatele IO1 care trebuiesc preg?tite pân? la urm?toarea întâlnire transna?ional?.

Coordonator proiect:
Director CCD Eliza Marinela SOTIRESCU

copyright © 2021 mesagerul.ro