BREAKING NEWS

Mesagerul.ro

Casa Jude?ean? de Pensii Teleorman. Din 06 ianuarie 2020, se primesc cereri pentru acordarea biletelor de tratament

Casa Jude?ean? de Pensii Teleorman. Din 06 ianuarie 2020, se primesc cereri pentru acordarea biletelor de tratament

Casa Jude?ean? de Pensii Teleorman informeaz? persoanele interesate c? începând cu data de 06 ianuarie 2020, se primesc cereri pentru acordarea biletelor de trata

Casa Jude?ean? de Pensii Teleorman informeaz? persoanele interesate c? începând cu data de 06 ianuarie 2020, se primesc cereri pentru acordarea biletelor de tratament.

Cererile ?i actele aferente (copie BI/CI, talon pensie, certificat de încadrare în grad de handicap) se pot depune personal la sediul Casei Jude?ene de Pensii Teleorman – Compartimentul Gestiune Bilete de Tratament (etaj I) sau se pot transmite prin po?t? la adresa: Alexandria, str. Dun?rii, nr. 1.

Adeverin?ele cu salariul brut de la locul de munc? ?i taloanele de pensie din luna anterioar? ob?inerii biletului de tratament se vor prezenta la data primirii reparti?iei biletului.

Mention?m c? doar la ridicarea biletului de tratament beneficiarul acestuia depune ?i copia biletului de trimitere eliberat de medicul de familie /specialist.

copyright © 2020 mesagerul.ro