Mesagerul.ro

CEZ Vânzare: Pentru aproape 80 000 de clien?i, portalul MyCEZ este asistentul personal. 6.000 sunt din Teleorman

CEZ Vânzare: Pentru aproape 80 000 de clien?i, portalul MyCEZ este asistentul personal. 6.000 sunt din Teleorman

În contextul epidemiologic actual furnizorul CEZ Vânzare recomand? clien?ilor s?i s? apeleze la canalele online pentru rela?ia cu furnizorul. Din portofoliul de pe
În contextul epidemiologic actual furnizorul CEZ Vânzare recomand? clien?ilor s?i s? apeleze la canalele online pentru rela?ia cu furnizorul. Din portofoliul de peste 1,3 milioane de clien?i, aproape 80 000 folosesc portalul pentru vizualizarea facturilor, sau pentru a transmite indexul autocitit, acestea fiind cele mai uzitate sec?iuni. De?i nu face parte din aria tradi?ional? a furnizorului CEZ Vânzare, Bucure?tiul este primul în topul ora?elor/jude?elor care folosesc aceast? metod? de comunicare, fiind folosit de aproape 30 000 de clien?i CEZ. Dup? Bucure?ti, raportându-ne la num?rul de clien?i care folosesc portalul My CEZ se afl? jude?ul Dolj cu peste 17 000 de utilizatori ?i jude?ul Arge? cu peste 15 000 de clien?i care au ales My CEZ ca asistentul personal în rela?ia cu furnizorul CEZ Vânzare.   Virtual este mai bine, au decis al?i 30 000 de clien?i CEZ Vânzare doar în anul 2020 Conform analizelor interne, num?rul utilizatorilor MyCEZ a crescut în luna aprilie 2020 cu peste 200% fa?? de luna aprilie a anului 2019. La nivelul jude?elor din Oltenia, pe lâng? Dolj ?i Arge?, în jude?ul Vâlcea peste 9 000 de clien?i au accesat portalul My CEZ fie pentru a achita factura la energie electric? ?i gaze naturale, fie pentru a transmite indexul autocitit sau deranjamentul, sau pentru a accesa factura online. Foarte aproape de de acest num?r de utilizatori sunt ?i jude?ele Olt ?i Gorj cu peste 8 000 de utiliz?ri, iar în Teleorman ?i Mehedin?i num?rul acestora cre?te de la zi la zi, ajungând în acest moment la peste 6 000 de utilizatori/jude?.   Fie c? au folosit portalul My CEZ, fie c? au sunat la nr dedicat 0800 500 500, aproape       50 000 de clien?i CEZ transmit lunar indexul autocitit Avantajul utiliz?rii serviciului de transmitere a indexului autocitit este faptul c? în luna respectiv? clientul va pl?ti efectiv consumul real, indexul transmis fiind baza de calcul a emiterii facturii, cu excep?ia situa?iilor în care locurile de consum sunt programate pentru citirile periodice, realizate de c?tre operatorul de distribu?ie. În ceea ce prive?te folosirea acestui serviciu, jude?ele Arges, Dolj ?i Olt sunt cele în care este cel mai des utilizat, fiind ales de peste 10 000 de clien?i.   Modalit??ile de plat? a facturilor Portalul My CEZ a reprezentat prima op?iune pentru clien?i ?i în cazul pl??ilor online, astfel au fost efectuate peste 85 000 de pl??i online în perioada ianuarie – aprilie 2020. Doar în jude?ul Dolj au fost efectuate peste 23 000 de pl??i online, în timp ce în Arge? num?rul acestora a fost de peste 17 000. Vâlcea, Olt ?i Gorj se situeaz? pe urm?toarea pozi?ie a acestui clasament, fiind efectuate peste 9 000 de pl??i online, prin intermediul portalului My CEZ. Urm?toarele jude?e sunt Teleorman ?i Mehedin?i unde pl??ile efectuate dep??esc 5 000 în fiecare jude?. Clien?ii CEZ Vânzare pot achita debitele prin unul din mijloacele de plat? puse la dispozi?ie de c?tre furnizor, cunoscând suma restant? ?i utilizând orice factur? de energie electric?, sau utilizând mijloacele de plat? de tip internet banking, puse la dispozi?ie de unit??ile bancare. My CEZ poate fi accesat atât în varianta web, pe mycez.cezinfo.ro, cât ?i de pe telefonul mobil sau tablet?, prin aplica?ia disponibil? în AppStore sau Google Play. Utilizatorii care doresc s? î?i activeze contul pot s? se înregistreze folosind datele de client CEZ ?i o adres? de email valid?.  

copyright © 2020 mesagerul.ro