Mesagerul.ro

Circula?ie în condi?ii de iarn?, pe ?oselele din Teleorman. 10 autoturisme derapate, copaci c?zu?i ?i comune f?r? curent, în urma fenomenelor meteo

Circula?ie în condi?ii de iarn?, pe ?oselele din Teleorman. 10 autoturisme derapate, copaci c?zu?i ?i comune f?r? curent, în urma fenomenelor meteo

Ca urmare a fenomenelor meteorologice produse în aceast? noapte, cu ninsori abundente ?i viscol puternic, la nivelul jude?ului nostru au fost înregistrate mai mul

Ca urmare a fenomenelor meteorologice produse în aceast? noapte, cu ninsori abundente ?i viscol puternic, la nivelul jude?ului nostru au fost înregistrate mai multe evenimente la care cet??enii au solicitat sprijinul autorit??ilor locale ?i jude?ene.

La ora 07.00, situa?ia operativ? se prezenta astfel:

- drumarii teleorm?neni, împreun? cu autorit??ile locale ?i echipajele de poli?ie au intervenit pentru deblocarea a 10 autovehicule derapate ?i repunerea lor în circula?ie;

- 3 autotrenuri (DN51 — Smârdioasa, DJ 506 — Teleormanul — Mârz?ne?ti, DJ601D - Mereni), 1 autobuz cu 10 pasageri (DJ506 PuraniMarzanesti), un microbuz — DN51A - Vii?oara ?i 5 autoturisme (DN52 — Furculesti, DN6 — Ro?iori - Peretu, DJ611 Gratia - Corbii Mari, DN6 - Vit?ne?ti, DN52- Turnu M?gurele);

- s-a ac?ionat pentru degajarea a ?apte copaci c?zu?i pe carosabil, doi în municipiul Alexandria, unul pe DN 6, unul în localitatea Scrioa?tea, unul pe DN 65A, unul între localit??ile Dr?g?ne?ti Vla?ca ?i Tarnava - Dj 503 ?i unul între Alexandria ?i Furcule?ti - DN 52.

În ceea ce prive?te alimentarea cu energie electric?, au fost înregistrate avarii la nivelul localit??ilor Vit?ne?ti, Stejaru, ?torob?neasa ?i Frumoasa, îns? echipele de interven?ie ale operatorului de distribu?ie a energiei electrice sunt pe teren pentru remedierea problemelor, situa?ia fiind în dinamic?.

În aceast? diminea??, ca urmare a eforturilor depuse de drumari, la nivelul jude?ului Teleorman se circul? pe toate sectoarele de drum, în condi?ii de iarn?. Administratorii drumurilor na?ionale ?i jude?ene (SDN ?i SDJ) ac?ioneaz? pe principalele c?i de circula?ie cu urm?toarele mijloace de desz?pezire ?i materiale antiderapante:

-           SDN: 80 de angaja?i, 48 de mijloace de desz?pezire, 3506 t sare ?i 449 t nisip;

-           SDJ: 56 de angaja?i, 28 de mijloace de desz?pezire, 663 t de nisip ?i 809 t de sare.

La nivelul structurilor jude?ene ale Ministerului Afacerilor Interne (Poli?ie, Pompieri, Jandarmi, Poli?ie de Frontier?) sunt în continuare mobilizate importante for?e, gata s? intervin? pentru sprijinirea popula?iei, salvarea vie?ii ?i bunurilor materiale ale acestora.

Situa?ia a fost monitorizat? permanent prin intermediul Centrului Jude?ean de Coordonare ?i Conducere a Interven?iei Teleorman (CJCCI), din care fac parte reprezentan?i ai Institu?iei Prefectului Consiliul Jude?ean, ISU, IPJ, IJJ, SDN, DSP, operatorul economic care se ocup? de desz?pezirea drumurilor jude?ene, principalul operator economic din domeniul distribuirii energiei electrice la nivelul jude?ului Teleorman ?i cel din domeniul furniz?rii gazelor, ac?iunile de interven?ie fiind coordonate astfel încât toate cazurile s? fie rezolvate cu operativitate, neînregistrându-se pagube materiale ori victime la nivelul jude?ului nostru.

Având în vedere faptul c? circula?ia pe principalele drumuri na?ionale ?i jude?ene se desf??oar? în condi?ii de iarn?, fiind îngreunat? de z?pada c?zut? în ultimele ore ?i viscolul puternic, solicit?m teleorm?nenilor s? evite zilele urm?toare deplasarea cu autoturismele proprietate personal?, îns? dac? acest lucru este impus de o situa?ie de urgen??, s? se informeze în prealabil dac? pe traseul ales nu sunt impuse anumite restric?ii ori dac? drumul este închis/blocat.

ISU Teleorman

copyright © 2020 mesagerul.ro