Mesagerul.ro

?coal? de ?oferi gratuit? pentru tinerii din Teleorman cu posibil

?coal? de ?oferi gratuit? pentru tinerii din Teleorman cu posibil

Prin programul Permis pentru viitor se acoper? costurile ?colii de ?oferi pentru tineri cu posibilit??i materiale reduse, pentru care permisul de conducere este o c

Prin programul Permis pentru viitor se acoper? costurile ?colii de ?oferi pentru tineri cu posibilit??i materiale reduse, pentru care permisul de conducere este o condi?ie sau poate fi un avantaj în ob?inerea unui loc de munc? sau în men?inerea ?i extinderea atribu?iilor de serviciu existente. Se pot înscrie tineri din medii defavorizate, cu vârste cuprinse între 17 ?i 25 de ani, care doresc s? ob?in? permis de conducere de orice categorie (B, C sau D, inclusiv tractoare agricole sau forestiere, troleibuze ?i tramvaie). Solicit?rile de finan?are pot fi depuse online sau prin po?t? pân? la data de  25 ianuarie 2020. Fondul programului este de 75.000 lei. Detalii ?i formular de înscriere: https://pentrucomunitate.ro/ro/permis

În cadrul celor patru edi?ii ale programului de pân? acum, între anii 2015-2019, 70 de tineri au ob?inut permis de conducere: 60 categoria B, 8 categoria C, 1 categoria B96 ?i un carnet categoria B, automobil adaptat pentru persoane cu dizabilit??i. Al?i 47 de beneficiari sunt programa?i pentru sus?inerea examenului sau se afl? în diferite faze ale cursurilor ?colii de ?oferi. Programul Permis pentru viitor este organizat anual pe baz? de concurs de proiecte de c?tre Funda?ia Pentru Comunitate, din fondurile puse la dispozi?ie de MOL România. În cei patru ani de la prima lansare în 2015, programul Permis pentru viitor a fost premiat de dou? ori pe plan na?ional: la Gala Societ??ii Civile 2018 ?i la Romanian CSR Awards 2017.

Anul trecut, printre câ?tig?tori s-a num?rat ?i Petcu Toni Alexandru, un tân?r din municipiul Alexandria.

copyright © 2021 mesagerul.ro