Mesagerul.ro

"?coala de Bani pe ro?i" a ajuns, la Alexandria. Proiect dedicat copiilor cu vârsta cuprins? între 7 ?i 14 ani

?coala de Bani pe Ro?i – FLIP a ajuns pe 9 noiembrie la Alexandria unde va sta?iona pân? pe 29 noiembrie în Parcul Central. ?coala de Bani pe Ro?i este un proiec
  • ?coala de Bani pe Ro?i – FLIP a ajuns pe 9 noiembrie la Alexandria unde va sta?iona pân? pe 29 noiembrie în Parcul Central.
  • ?coala de Bani pe Ro?i este un proiect BCR dedicat copiilor cu vârste cuprinse între 7 ?i 14 ani ?i are ca scop dezvoltarea nivelului de educa?ie financiar?. Cei mici particip? la ateliere interactive organizate într-un camion special amenajat ?i pot înv??a reguli de baz? pentru o mai bun? gestionare a banilor;
  • În 2019, FLIP a fost ajuns în 10 ora?e, iar la atelierele de educa?ie financiar?  au participat peste 9.000 de copii.

Alexandria, 11 noiembrie 2019 – Banca Comercial? Român? duce mai departe promisiunea de a fi profesor financiar dedicat pentru  românii din întreaga ?ar? ?i, doar în luna octombrie,  Luna Educa?iei Financiare, a sus?inut ateliere de educa?ie financiar? pentru peste 50.000 de români. În continuarea acestui demers, ?coala de Bani pe Ro?i - camionul FLIP ajunge la Alexandria în perioada 9 - 29 noiembrie ?i termin? turneul prin ?ar? programat pentru anul 2019. Cu aceast? ocazie, to?i copiii ?i tinerii cu vârste cuprinse între 7 ?i 14 ani sunt invita?i s? participe la ateliere gratuite de educa?ie financiar?. Profesorii, mai mult de 1000 de angaja?i BCR, îi ajut? pe participan?i s? deprind? un comportament financiar responsabil ?i s? înve?e secretul celor care reu?esc s? fac? economii. Programul complet al caravanei poate fi consultat pe site-ul scoaladebani.ro/peroti/program.

Atelierele de educa?ie financiar? prin joac? se desf??oar? zilnic, în intervalul orar 08:15 - 19:30, iar înscrierile sunt gratuite. ?colile din Alexandria ?i din localit??ile apropiate se pot înscrie pe pagina https://www.scoaladebani.ro/peroti/. ?coala de Bani pe Ro?i este o ini?iativ? care face parte din programul na?ional ?coala de Bani derulat de BCR, care î?i propune s? le vorbeasc? românilor de toate vârstele despre cum î?i pot îndeplini visurile prin administrarea cât mai eficient? a bugetului personal. Pornit în urm? cu 2 ani, programul reune?te în prezent 310.000 de români, care au absolvit cursurile gratuite oferite de c?tre BCR. Pân? acum, în 2019, 117.500 de cursan?i ai ?colii de Bani au aflat cum s?-?i gestioneze mai bine bugetul personal ?i cum s? ia decizii financiare mai bune printr-o planificare corect?. Adul?ii sau tinerii interesa?i s? participe la cursurile organizate de BCR pot trimite un email pe adresa scoaladebani@bcr.ro pentru a se înscrie la cursuri sau pot solicita acest lucru în sucursalele jude?ene BCR.

copyright © 2020 mesagerul.ro