BREAKING NEWS

Mesagerul.ro

?Comisarul ?ef Valentin Dumitra?cu, “jupân” peste dou? Inspectorate de Poli?ie: Teleorman ?i Dâmbovi?a!

?Comisarul ?ef Valentin Dumitra?cu, “jupân” peste dou? Inspectorate de Poli?ie: Teleorman ?i Dâmbovi?a!

Comisarul ?ef de poli?ie Valentin Dumitra?cu este pe cai mari. I-a pus Dumnezeu mâna-n cap! Este singurul ofi?er superior din ?ar?, ce a ajuns la o performan?? gre

Comisarul ?ef de poli?ie Valentin Dumitra?cu este pe cai mari. I-a pus Dumnezeu mâna-n cap! Este singurul ofi?er superior din ?ar?, ce a ajuns la o performan?? greu de egalat. Abilit??ile manageriale, demonstrate de-a lungul vremii, i-au determinat pe ?efii Poli?iei Române s?-l numeasc? inspector ?ef în dou? Inspectorate Jude?ene de Poli?ie din ?ar?. Cel pu?in a?a reiese din informa?iile publicate pe pagina oficial? a Poli?iei Române, unde la capitolul “Echipa managerial?”, Valentin Dumitra?cu apare ca inspector ?ef atât la Teleorman, cât ?i la Dâmbovi?a.

Conform site-ului, acesta a fost numit ?ef al Inspectoratului de Poli?ie Jude?ean Teleorman, în octombrie 2012. Luna trecut?, a fost deta?at la IPJ Dâmbovi?a pentru o perioad? de dou? luni de zile.

Potivit CV-ului, în perioada mai-octombrie 2012, a fost împuternicit Adjunct al ?efului Inspectoratului de Poli?ie Jude?ean Teleorman, iar între anii 2008-2012, ofi?er specialist-Inspectoratul General al Poli?iei Române, Direc?ia Opera?iuni Speciale.

Timp de cinci ani, între 2003-2008, a de?inut func?ia de ?ef grup interven?ie-Grupul Special de Protec?ie ?i Interven?ie „ACVILA” Bucure?ti, iar pân? în 2003, pe cea de comandant grup? interven?ie, comandant deta?ament-Brigada Special? de Interven?ie a Jandarmeriei Române „Vlad ?epe?” Bucure?ti.

Mai trebuie precizat faptul c? acesta este absolvent al Academia de Poli?ie „Al. I. Cuza” BUCURE?TI, Facultatea de drept / licen?? în ?tiin?e juridice.

copyright © 2020 mesagerul.ro