Mesagerul.ro

Concert extraordinar, la Alexandria, de Ziua Na?ional?. Invita?i: Elena Gheorghe, Lavinia Goste ?i Petric? Mâ?u Stoian

Concert extraordinar, la Alexandria, de Ziua Na?ional?. Invita?i: Elena Gheorghe, Lavinia Goste ?i Petric? Mâ?u Stoian

Consiliul Jude?ean Teleorman, prin Centrul Jude?ean pentru Conservarea ?i Promovarea Culturii Tradi?ionale Teleorman, organizeaz? duminic?, 1 Decembrie 2019, ora 16

Consiliul Jude?ean Teleorman, prin Centrul Jude?ean pentru Conservarea ?i Promovarea Culturii Tradi?ionale Teleorman, organizeaz? duminic?, 1 Decembrie 2019, ora 16.00, în municipiul Alexandria, Concertul extraordinar „1 Decembrie - Ziua Na?ional? a României”, care se va desf??ura pe platoul Administra?iei Finan?elor Publice Teleorman.

În cadrul concertului, organizatorii au preg?tit pentru teleorm?neni suite de dansuri populare din principalele zone ale ??rii, ce poart? amprenta simbolic? ?i istoric? a Moldovei, Ardealului, Banatului ?i Munteniei, evocate pe scen? de membrii Ansamblului de Cântece ?i Dansuri „Burnasul”.

 De asemenea, spectatorii sunt invita?i s? îi sus?in? pe scena spectacolului pe Elena Gheorghe, renumita interpret? de muzic? pop-dance ?i latino, dar ?i pe îndr?gi?ii soli?ti de folclor Lavinia Goste ?i Petric? Mâ?u Stoian, cu recitaluri incendiare, care vor înc?lzi inimile spectatorilor de toate vârstele.

 Al?turi de recitalurile extraordinare amintite, publicul teleorm?nean va avea ocazia s?-i aplaude  în spectacol pe soli?tii vocali teleorm?neni Florin Pâslan, Cristian Dumitru ?i Mihai T?nase, al?turi de Grupul Vocal B?rb?tesc ?i Orchestra Ansamblului„Burnasul”, sub conducerea muzical? de excep?ie asigurat? de dirijorul Adrian Grigora?.

copyright © 2020 mesagerul.ro