Mesagerul.ro

Consiliul local din Bragadiru a decis: F?r? major?ri ?i penalit??i, dac? datoria este pl?tit? pân? la sfâr?itul anului

Consiliul local din Bragadiru a decis: F?r? major?ri ?i penalit??i, dac? datoria este pl?tit? pân? la sfâr?itul anului

Veste bun? pentru cet??enii din comuna Bragadiru ?i pentru firmele aflate pe raza localit??ii, care au datorii la bugetul local. Ace?tia nu vor mai achita major?rile
Veste bun? pentru cet??enii din comuna Bragadiru ?i pentru firmele aflate pe raza localit??ii, care au datorii la bugetul local. Ace?tia nu vor mai achita major?rile de întârziere ?i penalit??ile, în cazul în care î?i pl?tesc debitul principal pân? la sfâr?itul anului. “V? informez c? Guvernul României a emis Ordonan?a de Urgen?? nr. 69/2020, privind „Anularea accesoriilor la obliga?iile de plat?”, însemnând scutirea de penalit??i pentru persoanele fizice si juridice care înregistreaz? datorii la bugetul local, dac? î?i achit? obliga?iile de plat? pân? la data de 20 decembrie 2020. Astfel c?, în baza Ordonan?ei mai sus men?ionat?, Consiliul Local al Comunei Bragadiru, la propunerea primarului, a aprobat Hot?rârea nr. 27/ 28.05.2020, prin care to?i contribuabilii care înregistreaz? datorii la bugetul local, sunt scuti?i de penalit??i dac? pân? la sfâr?itul anului î?i achit? impozitele la zi.Cei interesa?i, sunt ruga?i s? se prezinte la prim?rie, serviciul Taxe si Impozite pentru a se informa despre sumele datorate ?i despre cuantumul reducerilor de care vor beneficia dac? î?i achit? in termenul stabilit obliga?iile la bugetul local. Consider c? este o m?sur? binevenit? pentru cei care înregistreaz? datorii mari si totodat?, un ajutor pentru ace?tia în vederea stingerii datoriilor c?tre bugetul local”, este mesajul postat de primarul Cristi Chisac pe pagina de socializare a institu?iei.

copyright © 2020 mesagerul.ro