Mesagerul.ro

CORONAVIRUS! Autorit??ile jude?ene, în alert?! 2.454 de teleorm?neni, izola?i la domiciliu. Prefectul, domnul Dumitra?cu, are doar întâlniri...

CORONAVIRUS! Autorit??ile jude?ene, în alert?! 2.454 de teleorm?neni, izola?i la domiciliu. Prefectul, domnul Dumitra?cu, are doar întâlniri...

Autorit??ile din jude?ul Teleorman sunt în alerta dup? ce num?rul persoanelor izolate la domiciliu s-a triplat, în numai 24 de ore, ajungând la aproape 2.500. Î

Autorit??ile din jude?ul Teleorman sunt în alerta dup? ce num?rul persoanelor izolate la domiciliu s-a triplat, în numai 24 de ore, ajungând la aproape 2.500. În lipsa unor m?suri eficiente, care s? limiteze dezastrul, prefectul jude?ului, domnul Liviu Dumitra?cu, ne lini?te?te! Are întâlniri regulate! Cu factorii de decizie. ?i cam atât.

Conform ultimei inform?ri, pentru limitarea ?i prevenirea r?spândirii infec?iilor cu noul coronavirus, Direc?ia de S?n?tate Public? Teleorman monitorizeaz? în prezent 2.454 de persoane aflate în izolare la domiciliu ?i supraveghere epidemiologic? pasiv?!!! La nivelul jude?ului Teleorman, se mai arat? în document, 15 persoane se afl? în carantin? institu?ionalizat?.

Ast?zi, 24.03.2020, primele ?apte persoane carantinate, în centrele din jude?, au încheiat perioada de 14 zile ?i au fost transportate la domiciliu. În prezent, dou? persoane sunt internate la Spitalul Municipal Turnu M?gurele în zona de sub izolare .

"Prefectul jude?ului Teleorman, domnul Liviu Dumitra?cu, a avut o întâlnire luni, 23 martie a.c., cu reprezentan?ii autorit??ilor cu responsabilit??i în gestionarea situa?iei generate de r?spândirea infec?iilor cu noul coronavirus în care au fost stabilite noi direc?ii de ac?iune", se mai specific? în document.

  

copyright © 2020 mesagerul.ro