Mesagerul.ro

Cre?te num?rul elevilor diagnostica?i cu grip?. Opt cazuri înregistrate, în ?colile din Alexandria

Cre?te num?rul elevilor diagnostica?i cu grip?. Opt cazuri înregistrate, în ?colile din Alexandria

Autorit??ile medicale din Teleorman sunt în alert?. Num?rul pre?colarilor ?i ?colarilor diagnostica?i cu grip? cre?te de la o zi la alta. Doar în ultimele 24 de o

Autorit??ile medicale din Teleorman sunt în alert?. Num?rul pre?colarilor ?i ?colarilor diagnostica?i cu grip? cre?te de la o zi la alta. Doar în ultimele 24 de ore, au fost înregistrate cinci noi cazuri.

Conform Inspectoratului ?colar Jude?ean, în unit??ile de înv???mânt din Teleorman, în data de 18 februarie 2020, au fost confirmate 14 cazuri de grip?. Cele mai multe, în municipiul Alexandria, unde au fost declarate 8 cazuri, trei, la ?coala Gimnazial? ”?tefan cel Mare”, ?i câte unul la ?coala Gimnazial? ”Mihai Eminescu”, ?coala Gimnazial? ”Mihai Viteazul”, ?coala Gimnazial? ”Alexandru Colfescu”, Gr?dini?a cu P.P „Ion Creang?”, ?i Gr?dini?a cu P.P. nr. 4. La ?colile din Videle a fost înregistrat un singur caz, la Gr?dini?a cu P.P. nr.1, iar în municipiul Ro?iorii de Vede, doi elevi au fost diagnostica?i cu grip?, unul la Liceul Tehnologic ”Virgil Madgearu” ?i altul la ?coala Gimnazial? ”Zaharia Stancu”.

Probleme sunt ?i în scolile din Zimnicea. Aici, trei elevi sufer? de afec?iunea respiratorie contagioas?, doi de la ?coala Gimnazial? nr.2 Zimnicea ?i unul de la ?coala Gimnazial? „Miron Radu Paraschivescu”. În comunicatul de pres? se precizeaz? c? în ?colile ?i gr?dini?ele din Turnu M?gurele nu au fost înregistrate cazuri de grip?. Referitor la suspendarea cursurilor, nu sunt ?coli care s? fie închise par?ial sau integral.

copyright © 2020 mesagerul.ro