Mesagerul.ro

Cristi Barbu, secretar general adjunct al Guvernului, veste bun? pentru salaria?ii prim?riilor din Teleorman

Cristi Barbu, secretar general adjunct al Guvernului, veste bun? pentru salaria?ii prim?riilor din Teleorman

Salariile în prim?riile din ?ar?, inclusiv în cele din Teleorman, vor fi pl?tite la timp. În ?edin?a de Guvern, de ast?zi, premierul Ludovic Orban a alocat banii

Salariile în prim?riile din ?ar?, inclusiv în cele din Teleorman, vor fi pl?tite la timp. În ?edin?a de Guvern, de ast?zi, premierul Ludovic Orban a alocat banii necesari pentru ca toate unit??ile administrativ teritoriale s?-?i achite cheltuielile de func?ionare ?i lefurile angaja?ilor. Aproximativ 500 de milioane de lei vechi este suma repartizat? din Fondul de rezerv? al Executivului. Informa?ia a fost dat? de c?tre Cristi Barbu, secretarul general adjunct al Guvernului, într-o conferin?? de pres? desf??urat? la sediul PNL Teleorman, la care a participat ?i senatorul Eugen Pîrvulescu, pre?edintele organiza?iei jude?ene.  

“M? bucur enorm c? sunt în mijlocul dumneavostr?, al?turi de bunul meu prieten Eugen Pîrvulescu, pre?edintele filialei jude?ene. Ast?zi, vreau s? dau o veste bun? prim?riilor din jude? ?i din ?ar?. În ?edin?a de Guvern, s-a alocat suma de 475 de milioane de lei pentru 1.680 de prim?rii din întreaga ?ar? ce erau aproape de intrarea în faliment. Motivul în ?tim cu to?ii, ?i anume, managementului defectuos al guvern?rii D?ncil?. Potrivit deciziei, banii vor fi da?i pentru plata salariilor ?i pentru buna desf??urare a activit??ii. Repet, în urma analizelor ?i a semnalelor primite din teritoriu, foarte multe prim?rii din România erau la un pas de intrarea în faliment”, a declarat Cristi Barbu, secretar general al Guvernului Orban.

copyright © 2020 mesagerul.ro