Mesagerul.ro

CSID IMPEX SRL- ANUNŢ DE PARTICIPARE

CSID IMPEX SRL- ANUNŢ DE PARTICIPARE

Autoritatea contractantă: CSID IMPEX SRL, cu sediul social în Com. Nanov, INCINTA BRUTARIE, jud. Teleorman, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti, sub nr. J34/1119/1992, cod fiscal 3411884, Tel: 0722.232.812, e mail:csidimpexsrl@gmail.com, va invita sa participaţi la procedura de achiziţie a serviciilor de consultanta pentru elaborarea cererii de finanţare si a documentelor anexa (declaratii, plan […]

Autoritatea contractantă: CSID IMPEX SRL, cu sediul social în Com. Nanov, INCINTA BRUTARIE, jud. Teleorman, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti, sub nr. J34/1119/1992, cod fiscal 3411884, Tel: 0722.232.812, e mail:csidimpexsrl@gmail.com, va invita sa participaţi la procedura de achiziţie a serviciilor de consultanta pentru elaborarea cererii de finanţare si a documentelor anexa (declaratii, plan de afaceri, alte documente prevazute in ghidul solicitantului), precum si servicii de consultanta in managementul investitiei pentru proiectul cu titlul „Infiintare unitate de depozitare la SC CSID IMPEX SRL”.Procedura de atribuire aleasa: PROCEDURA COMPETITIVA aplicabila solicitanţilor /beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene conform Ordinului nr. 1284 /2016.Obiect contract: Achiziţia serviciilor de consultanta pentru elaborarea cererii de finanţare si a documentelor anexa (declaratii, plan de afaceri, alte documente prevazute in ghidul solicitantului) , precum si servicii de consultanta in managementul investitiei conform Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritara 2 – îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici si mijlocii. Prioritatea de investiţii 2.2- Sprijinirea creării si extinderea capacităţilor avansate de producţie si dezvoltarea serviciilor.Locul de prestare a serviciilor: activităţile aferente contractului se vor derula atat la sediul achizitorului cat si la sediul prestatorului, in funcţie de specificul acestora.Tipul contractului: contract de prestări servicii.Durata contractului de prestări servicii: De la data semnarii contractului de catre ambele parti pana la data îndeplinirii tuturor obligaţiilor asumate, fara sa depaseasca data de 31.12.2023.Valoarea estimata: 628.134,00 lei fara TVA astfel:Precizare: preţul contractului va fi ferm si nu se va putea ajusta.Data limita de depunere o ofertelor: 28.09.2020Ora limita de depunere a ofertelor: 12:00Locul depunerii ofertelor: oferta, redactata in limba romana, insotita de scrisoarea de înaintare, se depune in plic inchis, sigilat, la sediul societăţii din Com. Nanov, INCINTA BRUTARIE, jud. Teleorman, România.

copyright © 2021 mesagerul.ro