BREAKING NEWS

Mesagerul.ro

Cursuri suspendate, la ?coala din Vii?oara, din cauza unei avarii la centrala termic?

Cursuri suspendate, la ?coala din Vii?oara, din cauza unei avarii la centrala termic?

Conducerea ?coalii Gimnaziale din comuna Vii?oara, unitate în care înva?? aproximativ 100 de elevi, a decis suspendarea cursurilor. Conform unui comunicat al ISJ

Conducerea ?coalii Gimnaziale din comuna Vii?oara, unitate în care înva?? aproximativ 100 de elevi, a decis suspendarea cursurilor. Conform unui comunicat al ISJ Teleorman, din cauza unei avarii la centrala termic?, elevii vor sta acas? ast?zi, 7 februarie 2020.

Primarul localit??ii Vii?oara, Tiberiu Neamu, sper? ca situa?ia s? se rezolve, în acest sfâr?it de s?pt?mân?. Edilul ?ef a declarat c? s-a comandat o nou? central?, înc? din data de 20 ianuarie, iar aceasta va veni în cursul zilei de ast?zi. Cel pu?in a?a a primit garan?ii din partea furnizorului. Dac? lucrurile vor merge conform planului, sâmb?t? ?i duminic? centrala va fi montat? ?i se vor efectua probe, urmând ca de luni elevii s? revin? la cursuri. 

"În celelalte unit??i ?colare din jude?ul Teleorman, procesul instructiv-educativ se desf??oar? în condi?ii normale, conform orarului propriu", se mai arat? în comunicatul ISJ Teleorman.

 

copyright © 2020 mesagerul.ro