Mesagerul.ro

Curtea de Conturi Teleorman, audit financiar în 14 comune din jude? ?i CJ Teleorman, în primul semestru al anului 2020

Curtea de Conturi Teleorman, audit financiar în 14 comune din jude? ?i CJ Teleorman, în primul semestru al anului 2020

14 unit??i administrativ teritoriale din jude? ?i C.J. Teleorman vor fi verificate, în primul semestru al anului 2020, de c?tre inspectorii Cur?ii de Conturi Teleo

14 unit??i administrativ teritoriale din jude? ?i C.J. Teleorman vor fi verificate, în primul semestru al anului 2020, de c?tre inspectorii Cur?ii de Conturi Teleorman. Ac?iunea se va desf??ura în perioada martie-iulie anul curent ?i vizeaz? auditul financiar asupra conturilor anuale de execu?ie bugetar? din respectivele localit??i.

În dou? prim?rii, este vorba despre Botoroaga ?i Zâmbreasca, reprezentan?ii Cur?ii de Conturi se vor axa ?i pe controlul legalit??ii contract?rii sau garant?rii unor lucr?ri de interes local, precum ?i a utiliz?rii ramburs?rii finan??rilor rambursabile.

Localit??ile din jude?ul Teleorman ce vor face obiectul unui audit financiar sunt: Alexandria, Turnu M?gurele, Sili?tea Gume?ti, Botoroaga, Scurtu Mare, Nanov, Vit?ne?ti, Seaca, Crângeni, Gratia, C?line?ti, Vârtoape, Zâmbreasca, Fântânele, dar ?i Consiliul Jude?ean Teleorman.

copyright © 2020 mesagerul.ro