Mesagerul.ro

?Distribu?ie Oltenia angajeaz? Inspector de teren NTL

?Distribu?ie Oltenia angajeaz? Inspector de teren NTL


Departament: NTL

Loca?ia: Teleorman, aria de lucru în cele 7 jude?e (Arge?, Dolj, Vâlcea, Gorj, Teleorman, Olt ?i Mehedin?i)

Cerin?e de calificare:

Studii superioare/ medii tehnice, de specialitate electric? (electrotehnic?, energetic?, electromecanic?);

Experien?? de minim 3 ani în unul din urm?toarele domenii: furnizarea de energie electric?, m?surarea energiei electrice, între?inere/exploatare re?ele/sta?ii, PRAM;

Cuno?tin?e în domeniul distribu?iei ?i furniz?rii energiei electrice, proiect?rii ?i execut?rii instala?iilor electrice de distribu?ie ?i utilizare;

Cuno?tin?e de utilizarea aparatelor electrice de m?surare ?i verificare grupuri de m?sur? montaj direct, semidirect, indirect la joas?, medie ?i înalt? tensiune;

Capacitatea de a redacta rapoarte clare, concise, precise ?i la termen;

Abilitatea de a p?stra o atitudine echilibrat? ?i calm? în orice situa?ie;

Abilita?i excelente de comunicare, mediere ?i managementul conflictelor;

Utilizarea calculatoarelor portabile, cuno?tin?e minime în utilizarea pachetului Microsoft Office (Excel, Word, E-mail);

Capacitatea de a lucra în echip? ?i în situa?ii limit?;

Permis de conducere categoria B.

Responsabilit??i principale:

Verificarea instala?iilor de alimentare ?i a grupurilor de m?surare din zona de licen?? a Distribu?ie Energie..

copyright © 2024 mesagerul.ro