Mesagerul.ro

De la inim?, la inim?!

De la inim?, la inim?!

Zilele trecute tinerii speciali de la Asocia?ia Dai o ?ans? Alexandria, condu?i de Elena T?nase, au efectuat o vizit? la C?minul de b?trâni din comuna Olteni,


Zilele trecute tinerii speciali de la Asocia?ia Dai o ?ans? Alexandria, condu?i de Elena T?nase, au efectuat o vizit? la C?minul de b?trâni din comuna Olteni, jude?ul Teleorman. Aici sunt interna?i 51 de persoane cu dizabilit??i, cu probleme de s?n?tate, oameni în vârst? care nu pot fi între?inu?i de familie.

Am fost întâmpina?i de director Alexandra Bocancil?, care ne-a înso?it pe parcursul vizitei noastre ?i ne-a prezentat activitatea c?minului.

Tinerii no?tri speciali au sus?inut un moment artistic de Cr?ciun, cu colinde, poezii de iarn?, dansuri populare, cântece de sezon .

A fost un moment deosebit, emo?ionant pentru b?trânii din c?min.

Au fost încânta?i de melodiile populare, tradi?ionale interpretate de C?t?lin Mihai.

Cei mai în vârst? locuitori ai c?minului sunt: Doncea Mâ?? în vârst? de 88 ani ?i Iorga Ilie, în vârst? de 87 ani.

B?trânii din C?minul Olteni au reu?it s? participe activ la momentul artistic, jucând în hore ?i uitând pentru moment de problemele de s?n?tate,de singurate.

E important, în preajma S?rb?torilor cre?tine, s? ne amintim de b?trânii singuri, bolnavi, neputincio?i din c?minele de b?trâni ?i s? le alin?m sufletul cu o vorb? bun?, o colind?, un dar.

A fi b?trân era odat? o onoare.

În b?trâni se afl? secretele vie?ii ?i amintirile ce sunt r?d?cinile existen?ei noastre.

În multe culturi indigene, b?trânii sunt considera?i ca fiind cei în?elep?i, sunt respecta?i ?i onora?i.

Ac?iunea noastr? „De la inim?, la inim?” a adus bucurie, încredere, speran?? ?i alinare b?trânilor ?i persoanelor cu dizabilit??i din C?minul de b?trâni Olteni.

Elena T?nase,

Pre?edinte Asocia?ia Dai o ?ans? Alexandria

copyright © 2020 mesagerul.ro