Mesagerul.ro

DECERNAREA PREMIILOR REVISTEI “CALIGRAF” PE ANUL 2019

DECERNAREA PREMIILOR REVISTEI “CALIGRAF” PE ANUL 2019

Debutul “Zilelor Bibliotecii Jude?ene Marin Preda”, edi?ia a XXI-a, a inclus ?i acordarea premiilor revistei “Caligraf” pe anul 2019. Pe baza voturilor juri


Debutul “Zilelor Bibliotecii Jude?ene Marin Preda”, edi?ia a XXI-a, a inclus ?i acordarea premiilor revistei “Caligraf” pe anul 2019. Pe baza voturilor juriului prezidat de Horia Gârbea, membru al consiliului director al Uniunii Scriitorilor din România,  premiile au plecat la Simona Grazia Dima (poezie), Dan Miron (proz?), Nicolae Dima (critic? literar?) ?i George B?icoianu (debut editorial). Managerul Bibliotecii din Alexandria, Viorel Fota, a acordat, de asemenea, diplome de excelen?? unor autorit??i ?i directori de institu?ii de profil din Arge?, Br?ila, Bra?ov, C?l?ra?i, Neam? ?i Tulcea.

Dup? prezentarea unei comunic?ri ?tiin?ifice – “Imprimarea 3D, o provocare pentru biblioteci” – de c?tre David Nazare (Bra?ov), s-au lansat câteva c?r?i: ”R?ni c?l?toare” (proz? scurt?) de Florin Burtan, “Literatur? de ieri, literatur? de azi. Cronici literare” de Stan V.Cristea ?i “Maxinne” (versuri) de George B?icoianu. Programul primei zile a cuprins ?i expozi?ia documentar? “S? citim istoria prin ziare”, în care sunt reunite peste 20 de publica?ii ap?rute în ?ar? în perioada 1919-1939.

Dup? o pauz?, au urmat recitalul muzical Ovidiu Scridon ?i vernisajul expozi?iei de grafic? “Autumnal?” cu lucr?ri de Costel Lupu. Au mai fost ?i alte lans?ri de carte: “Tainele împ?r?te?ti” ?i “111 cele mai frumoase poezii” de Elena Armenescu, “Biografie cu P?s?ri” de Victoria Milescu ?i “Cândva în Arcadia” de Domni?a Neaga.

Manifest?rile din cadrul “Zilelor Bibliotecii Jude?ene Marin Preda” continu? joi ?i vineri.

?TEFAN STAN

copyright © 2020 mesagerul.ro