Mesagerul.ro

Deficit major de magistra?i, în instan?ele din Teleorman. 15 posturi vacante, la Tribunalul ?i Judec?toriile din jude?

Deficit major de magistra?i, în instan?ele din Teleorman. 15 posturi vacante, la Tribunalul ?i Judec?toriile din jude?

Probleme de personal, în instan?ele de judecat? din jude?ul Teleorman. Potrivit anun?ului publicat pe pagina oficial? a Tribunalului Teleorman, în institu?ia mai s

Probleme de personal, în instan?ele de judecat? din jude?ul Teleorman. Potrivit anun?ului publicat pe pagina oficial? a Tribunalului Teleorman, în institu?ia mai sus amintit?, dar ?i la Judec?toriile din Alexandria, Ro?iorii de Vede, Turnu M?gurele ?i Videle sunt 15 posturi vacante de magistra?i. În document se mai arat? c?, pentru buna func?ionare a actului de justi?ie, Tribunalul Teleorman are nevoie urgent? de 10 judec?tori, iar din organigrama instan?elor din Ro?iori, Alexandria ?i Videle lipse?te câte un magistrat. Probleme sunt ?i la Judec?toria din Turnu M?gurele. Aici, ar fi nevoie de doi judec?tori. Singura instan?? din jude? cu organigrama complet? este Judec?toria din Zimnicea. Conform anun?ului, la Tribunalul Teleorman mai este nevoie si de grefier cu studii superioare, un altul cu studii medii, un grefier arhivar ?i un muncitor. Reamintim c?, anul trecut, mai mul?i magistra?i de la Tribunalul Teleorman – Sec?ia Conflicte de Munc?, Asigur?ri Sociale, Contencios Administrativ ?i Fiscal- au fost elibera?i din func?ie, prin pensionare.

copyright © 2020 mesagerul.ro