Mesagerul.ro

Deputat Ic? Calot?, apel la unitate! Coagularea for?elor politice de dreapta, din Teleorman, singura ?ans? de a  câ?tiga alegerile

Deputat Ic? Calot?, apel la unitate! Coagularea for?elor politice de dreapta, din Teleorman, singura ?ans? de a câ?tiga alegerile

În data de 24 ianuarie, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române, dup? participarea la ceremoniiile oficiale ?i depunerea coroanei de flori la monumentul domni

În data de 24 ianuarie, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române, dup? participarea la ceremoniiile oficiale ?i depunerea coroanei de flori la monumentul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, din municipiul Alexandria, pre?edintele ?i deputatul filialei ALDE Teleorman, Calot? Floric? Ic? a convocat Biroul Politic Jude?ean Teleorman, în cadrul c?ruia a propus membrilor acestui birou  ?i lanseaz? colegilor din spectrul de dreapta politic jude?ean ,,chemarea la unitate”.

Obiectivul acestei propuneri este acela de a coagula la nivel jude?ean toate for?ele politice locale de dreapta, având ca scop câ?tigarea urm?toarelor competi?ii electorale.

Mott-ul de care a fost motivat domnul deputat ?i pre?edinte al filialei ALDE Teleorman Calot? Floric? Ic?, ast?zi în zi de s?rb?toare na?ional? a fost ,,unirea face puterea”. Pe cale de consecin??, deputatul ALDE lanseaz? chemarea la unitate a for?elor politice de dreapta din Teleorman.

Pre?edinte ALDE Teleorman,

Deputat Calot? Floric? Ic?

copyright © 2020 mesagerul.ro