Mesagerul.ro

Din cauza Coronavirusului, OCPI Teleorman restric?ioneaz? accesul publicului iar audien?ele vor fi ?inute telefonic

Din cauza Coronavirusului, OCPI Teleorman restric?ioneaz? accesul publicului iar audien?ele vor fi ?inute telefonic

Oficiul de Cadastru ?i Publicitate Imobiliar? (OCPI) Teleorman va aplica o serie de m?suri în scopul prevenirii ?i limit?rii r?spândirii CORONAVIRUSULUI (COVID-19

Oficiul de Cadastru ?i Publicitate Imobiliar? (OCPI) Teleorman va aplica o serie de m?suri în scopul prevenirii ?i limit?rii r?spândirii CORONAVIRUSULUI (COVID-19). Astfel, în perioada 11-31 martie 2020, accesul publicului va fi permis doar în spa?iul special rezervat din cadrul OCPI Teleorman/Biroului de Cadastru ?i Publicitate Imobiliar? Alexandria, Zimnicea ?i Videle/Biroului de Rela?ii cu Publicul Turnu M?gurele, iar audien?ele vor fi acordate doar telefonic sau prin e-mail. De asemenea, pân? la finalul acestei luni, persoanele autorizate ?i reprezentan?ii birourilor notariale nu vor mai avea acces decât în spa?iul rezervat publicului.

Pentru a preveni ?i limita r?spândirea COVID-19, beneficiarii serviciilor oferite de OCPI Teleorman sunt ruga?i s? evite aglomerarea la ghi?eu ?i s? opteze pentru serviciile on-line disponibile pe https://epay.ancpi.ro/.

Solicitan?ii pot primi informa?ii referitoare la serviciile oferite prin e-mail, accesând site-ul OCPI Teleorman ?i prin intermediul unui call-center, care va func?iona de luni pân? vineri în intervalul orar 8.30-16.30.

Numerele de telefon ?i adrese de e-mail  destinate beneficiarilor serviciilor oferite de OCPI Teleorman sunt urm?toarele:

copyright © 2020 mesagerul.ro