BREAKING NEWS

Mesagerul.ro

„Din istoria transportului teleorm?nean”, expozi?ie deschis? la Muzeul Jude?ean Teleorman

„Din istoria transportului teleorm?nean”, expozi?ie deschis? la Muzeul Jude?ean Teleorman

Muzeul Jude?ean Teleorman organizeaz?, în colaborare cu Biroul Jude?ean Teleorman al Arhivelor Na?ionale, expozi?ia „Din istoria transportului teleorm?nean”.

Muzeul Jude?ean Teleorman organizeaz?, în colaborare cu Biroul Jude?ean Teleorman al Arhivelor Na?ionale, expozi?ia „Din istoria transportului teleorm?nean”.

Expozi?ia va fi deschis? joi, 31 octombrie 2019, ora 11.00, în Sala Auditorium a Muzeului Jude?ean Teleorman.

Printr-o serie de documente datând din secolele XIX ?i XX, c?rora li se adaug? fotografii de epoc?, expozi?ia urm?re?te s? eviden?ieze o istorie a trasporturilor în Teleormanul secolului trecut. Sunt prezentate evolu?iile trasporturilor rutiere, feroviare, fluviale ?i aviatice, evolu?ii dictate de dezvoltarea economic?, politic?, social? ?i cultural? a jude?ului de-a lungul anilor.

Expozi?ia  „Din istoria transportului teleorm?nean” va fi deschis? pân? la data de 6 decembrie a.c. ?i marcheaz? s?rb?torirea „Zilei Arhivelor Na?ionale”.

copyright © 2020 mesagerul.ro