Mesagerul.ro

Distribu?ie Oltenia angajeaz? specialist mentenan?? (Electrician mentenan?? re?ele electrice MT/ JT)

Distribu?ie Oltenia angajeaz? specialist mentenan?? (Electrician mentenan?? re?ele electrice MT/ JT)

Departament: Mentenan?? ?i Exploatare MT- JT – CEJ Teleorman Loca?ia: Alexandria Cerin?e de calificare: Studii medii: ?coal? profesional? sau liceu profil elect

Departament: Mentenan?? ?i Exploatare MT- JT – CEJ Teleorman
Loca?ia: Alexandria

Cerin?e de calificare:

 • Studii medii: ?coal? profesional? sau liceu profil electric;
 • Cuno?tin?e privind activitatea în instala?iile electroenergetice;
 • Cuno?tin?e tehnice privind exploatarea LEA, LES si PT MT/JT;
 • Capacitatea de a lucra în echip? în condi?ii limit?;
 • Abilit??i de organizare ?i gestionare a timpului de lucru;
 • Nivel ridicat de etic? ?i integritate moral?;
 • Spirit de ini?iativ?, creativitate, flexibilitate, adaptare rapid? la medii noi, atitudine proactiv?;
 • Permis de conducere categoria B.

Responsabilit??i principale:

 • Realizeaz? serviciul de mentenan?? pentru instala?iile ?i echipamentele electrice aflate în administrarea CEJ MT - JT;
 • Execut? lucr?ri de defri??ri vegeta?ie ?i toaletare/ decoronare arbori în re?elele de joas? tensiune ?i punctual în re?elele de medie ?i înalt? tensiune din cadrul DEO (fasonator mecanic);
 • Execut? lucr?ri de mentenan?? minor?, înlocuire izolatori/arm?turi LEA JT, înlocuire bran?amente, firide bran?ament, înlocuire izolator MT, refacere contacte în LEA JT, LES JT, PTA, PTCZ, PTAM, PTAB, reîntindere conductoare la s?geat? în LEA JT, LEA MT, eliminare puncte calde identificate în urma termoviziunii, inscrip?ion?ri de securitate ?i identificare, echilibr?ri sarcin? ?i calibrare protec?ii;
 • Conduce vehicul aflat în dotare pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu aferente postului.

Se ofer?:

 • Pachet salarial motivant;
 • Posibilitatea dezvolt?rii unei cariere de succes într-o companie multina?ional?;
 • Mediu de lucru stimulativ într-o echip? de speciali?ti.

Persoanele interesate sunt rugate s? trimit? pân? la data de 20.01.2020, ora 13:00, un Curriculum Vitae înso?it de o scrisoare de inten?ie, men?ionând pozi?ia pentru care aplic?, la sediul Distribu?ie Oltenia, situat în Alexandria, str. Negru-Voda nr.212, Jud. Teleorman sau la adresa de e-mail jobs@distributieoltenia.ro.

Numai persoanele selectate vor fi contactate.

copyright © 2020 mesagerul.ro