Mesagerul.ro

Distribu?ie Oltenia informeaz?: echipele operatorului sunt în permanen?? în teren pentru remedierea incidentelor provocate de condi?iile meteo deosebite în jude?ul Teleorman

Distribu?ie Oltenia informeaz?: echipele operatorului sunt în permanen?? în teren pentru remedierea incidentelor provocate de condi?iile meteo deosebite în jude?ul Teleorman

Începând cu data de 05 februarie, ora 11:30, jude?ul Teleorman a intrat sub inciden?a codului galben de intensific?ri ale vântului ?i ninsori viscolite. Înc? de

Începând cu data de 05 februarie, ora 11:30, jude?ul Teleorman a intrat sub inciden?a codului galben de intensific?ri ale vântului ?i ninsori viscolite.

Înc? de la începutul aten?ion?rii meteo, operatorul de distribu?ie a monitorizat starea re?elelor electrice afectate direct de evolu?ia nefavorabil? a vremii ?i a intervenit prompt în teren.

Pe fondul condi?iilor meteo nefavorabile, ast?zi, 06 februarie, la ora 08:00, la nivelul jude?ului Teleorman erau înregistrate 35 deranjamente individuale dar ?i urm?toarele deficien?e în alimentarea cu energie electric? care afectau par?ial localit??ile men?ionate mai jos:

  • Jude?ul Teleorman-localit??ile C?tun Valea Alb?, Vân?tori, Vii?oara, M?gura, Guruieni, B?b?i?a, Buzescu, Mavrodin, Nenciule?ti, Plosca, Olteni, Laceni, Orbeasc? de Sus, Oprbeasca de Jos, Mârz?ne?ti, Cernetu, Teleormanu, Razmiresti, Purani, Sili?tea, V?c?re?ti, Cosoteni, Dr?g?ne?ti-Vede, Urlui, Bogdana, C?lm??ui, Tudor Vladimirescu, Salcia, Nicolae B?lcescu, Trianu, T?t?r??tii de Jos, T?t?r??tii de Sus, Udubu, Sl?ve?ti, Cosoaia, Mereni, Segarcea Vale, Olteanca, Lunc?, Saelele, Li?a, Traianu, Seac?, Ro?iori, C?line?ti, Izvoarele, Antonesti, Vârtoapele de Jos, Lisa, Vii?oara, Piatr?, ?torob?neasa, Smârdioasa, Frumoas?, Izvoare, Poroschia, ?ig?ne?ti, Brânceni.

La nivelul judetelui Teleorman, la ora 08:00, 20 de echipe operative ale Distribu?ie Oltenia ?i ale prestatorilor externi se afla în teren în vederea remedierii tuturor deficientelor în alimentarea cu energie electric?.

Echipele au o misiune extrem de dificil? întrucât intensitatea vântului, precipita?iile ?i terenul accidentat fac c? accesul acestora în zonele în care se înregistreaz? deficien?ele s? fie îngreunat ?i pe anumite por?iuni, limitat.

Deficien?ele în alimentarea cu energie electric? au fost cauzate de crengi rupte care au c?zut pe liniile electrice din afar? culoarului de siguran?? al re?elei ?i numeroase conductoare ?i izolatoare rupte de intensitatea vântului.

Operatorul Distribu?ie Oltenia monitorizeaz? continuu situa?ia re?elelor electrice din aria s? opera?ional?, astfel încât disconfortul creat de evolu?ia nefavorabil? a condi?iilor meteo s? fie diminuat.

Reamintim faptul c? semnalarea tuturor defec?iunilor în re?eaua de distribu?ie a energiei electrice din aria de operativitate Distribu?ie Oltenia se poate face apelând numerele de telefon disponibile NON STOP pentru preluarea acestora:

  • 0800 500 000 - num?r de telefon gratuit în orice re?ea;
  • 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008-numere de telefon cu tarif normal în re?eaua na?ional?.

copyright © 2020 mesagerul.ro