Mesagerul.ro

Distribu?ie Oltenia informeaz?: În Teleorman, 150 de deranjamente individuale, în localit??ile Dobreni, Ciol?ne?ti ?i Salcia

Distribu?ie Oltenia informeaz?: În Teleorman, 150 de deranjamente individuale, în localit??ile Dobreni, Ciol?ne?ti ?i Salcia

Ast?zi 24.03.2020, ora 14:00 se men?in sub inciden?a codului portocaliu de ninsori abundente, strat de z?pad? consistent ?i viscol, jude?ele Dolj, Mehedin?i, iar ju

Ast?zi 24.03.2020, ora 14:00 se men?in sub inciden?a codului portocaliu de ninsori abundente, strat de z?pad? consistent ?i viscol, jude?ele Dolj, Mehedin?i, iar jude?ele Arge?, Gorj, Olt, Teleorman ?i Vâlcea se afl? sub inciden?a codului galben, pân? la ora 20:00.

Înc? de la începutul aten?ion?rii meteo, operatorul de distribu?ie a monitorizat starea re?elelor electrice afectate direct de evolu?ia nefavorabil? a vremii ?i a intervenit prompt în teren.

Pe fondul condi?iilor meteo nefavorabile, ast?zi, 24 martie, la ora 14:00, la nivelul jude?elor din aria opera?ional? Distribu?ie Oltenia, erau înregistrate urm?toarele deficien?e în alimentarea cu energie electric? care afectau par?ial localit??ile men?ionate mai jos:

 

  • Jude?ul Arge? – 110 de deranjamente individuale ?i localitatea C?ld?raru;
  • Jude?ul Gorj – 27 de deranjamante individuale ?i localitatea Licurici;
  • Jude?ul Teleorman – 150 de deranjamente individuale ?i localit??ile Dobreni, Ciol?ne?ti ?i Salcia;
  • Jude?ul Vâlcea – 65 de deranjamente individuale ?i localit??ile B?beni ?i Lalo?u;
  • Jude?ul Dolj – 75 de deranjamente individuale ?i localit??ile Piele?ti, Cer?t, Giurgi?a, Leu, Castranova, Z?noaga, Dio?ti, Radomir, Cioc?ne?ti, D?nciule?ti, Frato?ti?a, Orodel, Galicea Mare, Craiova, Goicea, Radovan, Lipov, Întorsura, Giubega, Galiciuica, Cârcea, Mischii, Mlec?ne?ti, Murga?i, Bulze?ti, Vele?ti, B?ile?ti, Salcia, Valea lui P?tru;
  • Jude?ul Olt – 210 de deranjamente individuale ?i localit??ile M?run?ei, Izvoare, Vâlcele, Perie?i, Schitu, Radomire?ti, Stoic?ne?ti, V?leni, Bal?, Barza, I.Jianu, Redea, Vi?ina, Breastav??u, Studina;
  • Jude?ul Mehedin?i - 59 de deranjamente individuale ?i localit??ile Cearnagu, Dârvari, Gemeni, Dubova, Alm?jel, Vl?daia, Opri?or, Dalboci?a, Baia de Aram?.

La nivelul jude?elor Arge?, Dolj, Gorj, Mehedin?i, Olt, Teleorman ?i Vâlcea, 140 de echipe operative ale Distribu?ie Oltenia ?i ale prestatorilor externi se afl? în teren în vederea remedierii tuturor deficien?elor în alimentarea cu energie electric?.

Men?ion?m c? pentru interven?ia în zonele de autoizolare, respectiv carantin?, echipele de interven?ie utilizeaz? echipamente speciale de protec?ie ?i preven?ie, ?i urm?resc un protocol special, f?r? s? fie afectat? durata ?i calitatea interven?iei.

Este important de precizat c? precipita?iile însemnate cantitativ, vântul ?i terenul accidentat creeaz? în continuare condi?ii aspre ?i o misiune extrem de dificil? pentru echipele operative, accesul acestora devenind extrem de anevoios ?i pe alocuri limitat.

Operatorul Distribu?ie Oltenia monitorizeaz? continuu situa?ia re?elelor electrice din aria sa opera?ional?, astfel încât disconfortul creat de evolu?ia nefavorabil? a condi?iilor meteo s? fie diminuat.

Rug?m persoanele aflate în izolare, respectiv carantin?, s? precizeze acest lucru la înregistrarea unor deranjamente electrice întrucât aceste situa?ii speciale presupun m?suri suplimentare de protec?ie pentru electricienii Distribu?ie Oltenia care remediaz? deficien?ele electrice precum ?i colaborarea cu autorit??ile publice competente (ISU/ DSP).

Reamintim faptul c? semnalarea tuturor defec?iunilor în reteaua de distribu?ie a energiei electrice din aria de operativitate Distribu?ie Oltenia se poate face apelând numerele de telefon disponibile NON STOP pentru preluarea acestora:

  • 0800 500 000 -  num?r de telefon gratuit în orice re?ea;
  • 0251 408 006, 0251 408 007,  0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în re?eaua na?ional?.

În acest moment toate liniile telefonice sunt disponibile pentru preluarea deranjamentelor. Consider?m important de men?ionat faptul c? în anumite intervale orare num?rul de apeluri foarte mare duce la m?rirea timpului de a?teptare. V? asigur?m c? echipa Distribu?ie Oltenia depune toate eforturile pentru preluarea cât mai rapid? a sesiz?rilor dumneavoastr?.

 

copyright © 2020 mesagerul.ro