BREAKING NEWS

Mesagerul.ro

Distribu?ie Oltenia: Întreruperi programate în jude?ul Teleorman

Distribu?ie Oltenia: Întreruperi programate în jude?ul Teleorman

Distribu?ie Oltenia execut? lucr?ri programate în re?elele electrice pentru cre?terea gradului de siguran?? ?i continuitate în alimentarea cu energie electric? a consumatorilor, precum ?i a îmbun?t??irii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribu?ie Oltenia anun?? întreruperea furniz?rii energiei electrice la consumatorii casnici ?i agen?ii economici, astfel: Lucr?rile pot fi reprogramate în situa?ia în care condi?iile meteo sunt nefavorabile. Informa?ii actualizate despre programul acestor lucr?ri pentru s?pt?mâna în curs sunt disponibile la adresa www.distributieoltenia.ro.   Distribu?ie Oltenia avertizeaz?: ATEN?IE! Constituie pericol iminent de electrocutare urm?toarele ac?iuni întreprinse de persoane neautorizate:
  • intrarea în posturile de..

copyright © 2024 mesagerul.ro