Mesagerul.ro

Dou? angajate ale Centrului pentru persoane vârstnice din Talpa,

Dou? angajate ale Centrului pentru persoane vârstnice din Talpa,

"În urma testelor recoltate de c?tre Direc?ia de S?n?tate Public? Teleorman de la pacien?ii ?i personalul de la c?minele de b?trâni din jude?, în perioada 21-22 m

"În urma testelor recoltate de c?tre Direc?ia de S?n?tate Public? Teleorman de la pacien?ii ?i personalul de la c?minele de b?trâni din jude?, în perioada 21-22 mai a.c., au fost confirmate dou? persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2. Este vorba de dou? angajate (personal auxiliar) ale unui centru reziden?ial pentru persoane vârstnice dependente din comuna Talpa. Toate celelalte teste efectuate, inclusiv la beneficiarii centrului, au avut rezultate negative. Men?ion?m c?, în urma deciziei conducerii DSP Teleorman, pacien?ii ?i personalul din c?minele de b?trâni vor fi testate la un interval de 14 zile", se arat? într-un comunicat de pres? al CJSU Teleorman. Conform raport?rii Centrului Jude?ean de Coordonare ?i Conducere a Interven?iei Teleorman (CJCCI), 86 de persoane erau cazate în centrele de carantin? de pe raza jude?ului iar 771 de cet??eni sunt în autoizolare la domiciliu. Potrivit Direc?iei de S?n?tate Public? Teleorman, de la începutul epidemiei ?i pân? în prezent, la nivelul jude?ului, au fost efectuate 1351 teste COVID-19, dintre care 631 în laboratorul coordonat de DSP Teleorman. CJSU Teleorman reaminte?te cet??enilor s? ia în considerare doar informa?iile verificate prin sursele oficiale ?i s? apeleze pentru recomand?ri ?i alte informa?ii la linia TELVERDE - 0800.800.358. Num?rul TELVERDE nu este un num?r de urgen??, este o linie telefonic? alocat? strict pentru informarea cet??enilor.

copyright © 2021 mesagerul.ro