Mesagerul.ro

Dou? ?coli din Teleorman au suspendat par?ial cursurile din cauza gripei ?i infec?iilor respiratorii

Dou? ?coli din Teleorman au suspendat par?ial cursurile din cauza gripei ?i infec?iilor respiratorii

În unit??ile de înv???mânt din jude?ul Teleorman, în data de 12 februarie au fost înregistrate 12 cazuri confirmate de infec?ii respiratorii acute / grip?. Pe

În unit??ile de înv???mânt din jude?ul Teleorman, în data de 12 februarie au fost înregistrate 12 cazuri confirmate de infec?ii respiratorii acute / grip?. Pe zone situa?ia este urm?toarea: pe zona Turnu M?gurele a fost înregistrat un singur caz, pe zona Ro?iorii de Vede au fost înregistrate 7 cazuri iar la Alexandria sunt 4 cazuri.

Situa?ia referitoare la suspendarea cursurilor la nivelul unit??ilor de înv???mânt preuniversitar din jude?ul Teleorman, respectându-se prevederile impuse prin adresa MEC nr. 8339/ 06. 02.2020  ?i adresa DSP cu nr. 515/ 28.01.2020 este urm?toarea:

  • la ?coala Gimnazial? „Mihai Viteazul” din Alexandria, la nivelul clasei preg?titoare C, cursurile sunt suspendate în continuare ?i în data de 12. 02.2020, fiind afecta?i 21 elevi;
  • ?coala Gimnazial? „Mihai Eminescu” din Ro?iorii de Vede a solicitat,  în urma întrunirii Consiliului de Administra?ie, suspendarea cursurilor  la clasa a II-a B pentru o perioad? de 3 zile (intervalul 12- 14.02.2020), înregistrându-se un procent mai mare de 20% absenteism în ultimele zile, 2 cazuri de grip? confirmate ?i 12 cazuri de infec?ii respiratorii acute la clasa respectiv?. În acest caz sunt afecta?i 23 de elevi.

Unit??ile de înv???mânt men?ionate mai sus, dar ?i celelalte unit??i ?colare din jude?, au luat toate m?surile de prevenire a îmboln?virilor în colectivit??ile de elevi, respectându-se preciz?rile din adresa MEC nr. 8339/ 06.02.2020.

Men?ion?m c? Inspectoratul ?colar Jude?ean Teleorman monitorizeaz? zilnic cazurile de grip? ?i exist? o colaborare permanent? cu Direc?ia de S?n?tate Public? Teleorman.

copyright © 2020 mesagerul.ro