Mesagerul.ro

Dumitru Goldbach, pre?edintele PRO România-Teleorman: “Încerc?m s? cre?tem încet, dar s?n?tos!”

Dumitru Goldbach, pre?edintele PRO România-Teleorman: “Încerc?m s? cre?tem încet, dar s?n?tos!”

Început de an promi??tor pentru PRO România- filiala Teleorman. Mai mul?i tineri, care pân? acum nu au fost înregimenta?i politic, ?i fo?ti membri PNL, ALDE sau

Început de an promi??tor pentru PRO România- filiala Teleorman. Mai mul?i tineri, care pân? acum nu au fost înregimenta?i politic, ?i fo?ti membri PNL, ALDE sau UNPR au decis s? se înscrie în partidul condus de Victor Ponta.

“Dac? din alte partide pleac? oamenii, la noi, în PRO România-Teleorman, vin din ce în ce mai mul?i. Încerc?m s? cre?tem încet, dar s?n?tos. Nu ne umfl?m mu?chii, nu ne umfl?m în pene! Am considerat c? este cazul s? intr?m în linie dreapt? ?i s? ar?t?m cu ce oameni vom defila la alegerile din acest an. Avem o echip? tân?r? ?i dinamic?, cu membri ce au performat în domeniile lor de activitate”, a declarat Dumitru Goldbach, pre?edintele forma?iunii politice din jude?ul Teleorman, într-o conferin?? de pres? desf??urat? la sediul partidului.

În cadrul evenimentului, liderul jude?ean i-a prezentat pe câ?iva dintre cei care au aderat la principiile ?i valorile forma?iunii politice, afirmând c? num?rul noilor colegi este cu mult mai mare, dar, din cauza activit??ilor zilnice nu au putut veni.

Acesta a mai precizat c?, la nivel central, s-a stabilit ca în fiecare organiza?ie local? s? fie organizate alegeri iar, ulterior, va avea loc Conferin?a Jude?ean?, în cadrul c?reia care se va alege noua structur? de conducere.

“În Teleorman, am început deja constituirea unor organiza?ii, la Frumoasa ?i Salcia. Urmeaz? comuna Piatra ?i Zimnicea. Vom organiza alegeri ?i în municipiul re?edin?? de jude? ?i în celelalte ora?e din Teleorman. Practic, în maxim dou? s?pt?mâni vom avea sedii în toate ora?ele“

Referitor la alegerile locale, pre?edintele Goldbach a precizat c? PRO România va avea candida?i la toate prim?riile din jude?, iar pe list? se vor g?si oameni ce au notorietate în localit??ile în care vor candida ?i care se bucur? de respect din partea comunit??ii din care fac parte.

 

copyright © 2020 mesagerul.ro