Mesagerul.ro

EXERCI?IU! Accident rutier cu 15 victime, plan ro?u pus în aplicare, misiuni dificile pentru salvatori

EXERCI?IU! Accident rutier cu 15 victime, plan ro?u pus în aplicare, misiuni dificile pentru salvatori

Ast?zi, la ora 12.00, pe varianta ocolitoare a municipiului Alexandria, în zona spa?iului de parcare, între intersec?ia cu DJ 504 ?i sensul giratoriu de pe E70, a

Ast?zi, la ora 12.00, pe varianta ocolitoare a municipiului Alexandria, în zona spa?iului de parcare, între intersec?ia cu DJ 504 ?i sensul giratoriu de pe E70, a avut loc exerci?iul de cooperare cu for?e ?i mijloace în teren pentru gestionarea unei situa?ii de urgen?? generat? de un accident rutier cu victime multiple (peste 15 victime).

Acesta a cuprins mai multe scenarii complexe prin care s-a dorit antrenarea tuturor for?elor de interven?ie implicate (pompieri, paramedici, personal medical, poli?i?ti, jandarmi ?i voluntari ISU Teleorman) astfel încât, în situa?ii reale, ace?tia s? poat? ob?ine cele mai bune rezultate în folosul cet??enilor.

Scenariul a cuprins un accident rutier în care au fost implicate patru autoturisme ?i o autocistern? înc?rcat? cu clor, cu 15 victime, cu multiple traumatisme, unele fiind încarcerate. A fost nevoie de interven?ia coordonat? a tuturor institu?iilor cu rol în gestionarea acestor situa?ii de urgen??, prin punerea în aplicare a Planului Ro?u de interven?ie, de realizarea unui punct medical avansat care s? asigure trierea victimelor înainte de transportarea la spital, asigurarea unui num?r suficient de for?e ?i mijloace de interven?ie ?i de luarea m?surilor care s? conduc? la salvarea tuturor persoanelor implicate.

Scopul exerci?iului a fost atins, fiind observate atât punctele slabe care trebuie remediate rapid, dar ?i punctele tari ce vor fi diseminate la nivelul tuturor subunit??ilor de interven?ie din jude? ca bune practici.

ISU Teleorman

copyright © 2020 mesagerul.ro