Mesagerul.ro

Finan?ele Publice Teleorman avertizeaz?: 2 MARTIE, termenul limit? pentru depunerea declara?iilor de inactivitate

Finan?ele Publice Teleorman avertizeaz?: 2 MARTIE, termenul limit? pentru depunerea declara?iilor de inactivitate

Administra?ia Jude?ean? a Finan?elor Publice Teleorman informeaz? contribuabilii c? pân? la data de 2 martie 2020 trebuie depuse declara?iile de inactivitate pentr

Administra?ia Jude?ean? a Finan?elor Publice Teleorman informeaz? contribuabilii c? pân? la data de 2 martie 2020 trebuie depuse declara?iile de inactivitate pentru anul 2019. Acestea se depun de c?tre contribuabilii care nu au desf??urat activitate de la înfiin?are pân? la 31 decembrie 2019.

În conformitate cu prevederile OMFP nr.3.781/ 23.12.2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 5/7.01.2020, termenul de depunere al declara?iei de inactivitate este de 60 de zile de la încheierea exerci?iului financiar, respectiv 02.03.2020.

Declara?ia se completeaz? cu ajutorul programului de asisten?? pus gratuit la dispozi?ia contribuabililor, la adresa: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/1046_2019.html .

Declara?iile se depun în format hârtie ?i în format electronic la registratura unit??ilor ANAF sau la oficiile po?tale, prin scrisori cu valoare declarat?, sau numai în form? electronic? pe portalul www.e-guvernare.ro , semnate cu certificat digital calificat.

copyright © 2020 mesagerul.ro