Mesagerul.ro

Focuri de arm? la Turnu M?gurele pentru imobilizarea unui ?ofer r

Focuri de arm? la Turnu M?gurele pentru imobilizarea unui ?ofer r

Poli?i?tii din Turnu M?gurele, aflându-se în exercitarea atribu?iilor de serviciu pe bulevardul Independen?ei din localitate, au oprit pentru control un autoturis

Poli?i?tii din Turnu M?gurele, aflându-se în exercitarea atribu?iilor de serviciu pe bulevardul Independen?ei din localitate, au oprit pentru control un autoturism al c?rui conduc?tor auto nu a acordat prioritate de trecere autospecialei de poli?ie.

În timp ce poli?i?tii efectuau verific?ri în vederea stabilirii identit??ii sale, conduc?torul auto, un tân?r în vârst? de 22 de ani, domiciliat în municipiul Turnu M?gurele, a manifestat o atitudine necorespunz?toare fa?? de poli?i?ti, fiind recalcitrant, iar la fa?a locului au ajuns ?i apropia?i ai acestuia, care au încercat s?-i împiedice pe poli?i?ti s?-l imobilizeze ?i s?-l conduc? la sediul poli?iei.

Unul dintre poli?i?ti a folosit spray-ul iritant-lacrimogen, f?r? rezultat, dup? care a executat un foc de avertisment în plan vertical, fapt ce a determinat dispersarea grupului.

Atât conduc?torul auto, cât ?i fratele acestuia, venit în sprijinul s?u, au fost imobiliza?i ?i condu?i la sediul poli?iei.

Conduc?torul auto a fost sanc?ionat conform OUG 195/2002 privind circula?ia pe drumurile publice ?i i-a fost re?inut permisul de conducere, iar fratele acestuia ?i înc? doi tineri au fost sanc?iona?i conform Legii 61/1991 pentru sanc?ionarea faptelor de înc?lcare a unor norme de convie?uire social?, a ordinii ?i lini?tii publice.

În urma folosirii armamentului nu au fost înregistrate victime omene?ti sau pagube materiale.

copyright © 2021 mesagerul.ro