Mesagerul.ro

Gaze naturale, la poarta cet??enilor din Plosca. Primarul Daniel Grosu a depus la MLPDA cererea de finan?are

Gaze naturale, la poarta cet??enilor din Plosca. Primarul Daniel Grosu a depus la MLPDA cererea de finan?are

Înfiin?area re?elor de gaze naturale este marea provocare a prim?riilor din Teleorman. În ultima perioad?, zeci de unit??i administrativ teritoriale, aflate pe ra

Înfiin?area re?elor de gaze naturale este marea provocare a prim?riilor din Teleorman. În ultima perioad?, zeci de unit??i administrativ teritoriale, aflate pe raza jude?ului, au semnat contracte pentru realizarea studiilor de fezabilitate ?i au demarat ac?iunea de ob?inere a avizelor necesare. Printre prim?riile care vor s? aduc? conducta de gaze la poarta cet??enilor se num?r? ?i comuna Ploasca. Ar fi un mare beneficiu pentru popula?ie, mai cu seam? c? localitatea Plosca este una dintre cele mai dezvoltate din jude?, cu poten?ial imens de investi?ii. Aici, primii pa?i au fost deja f?cu?i. Primarul Daniel Grosu a semnat contractul pentru întocmirea studiului de fezabilitate ?i a?teapt? ca Executivul s? dea und? verde pentru accesarea fondurilor. S?pt?mâna trecut?, printr-o hot?râre a CL Plosca a fost votat proiectul privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru înfiin?area re?elei de alimentare cu gaze naturale. Mai mult, spune primarul Grosu, în cursul zilei de ieri a depus la Ministerul Lucr?rilor Publice, Dezvolt?rii ?i Administra?iei cererea de finan?are În luna februarie, Executivul a aprobat calendarul de implement?rii Programului Na?ional de introducere a gazelor naturale în localit??ile care sunt înc?lzite cu combustibil solid ?i lichid, iar începând cu data de 15 mai 2020, prim?riile din Teleorman vor avea posibilitatea s? depun? cereri de finan?are pentru ob?inerea fondurilor necesare. De ordinul zecilor de milioane de lei pentru fiecare comun?.

copyright © 2020 mesagerul.ro