Mesagerul.ro

GCS: Al?i cinci teleorm?neni, diagnostica?i cu Coronavirus, doar într-o singur? zi. În jude?, 70 de persoane, confirmate POZITIV

GCS: Al?i cinci teleorm?neni, diagnostica?i cu Coronavirus, doar într-o singur? zi. În jude?, 70 de persoane, confirmate POZITIV

Pân? ast?zi, 14 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 6.879 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele

Pân? ast?zi, 14 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 6.879 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 1.051 au fost declarate vindecate ?i externate. În ceea ce prive?te jude?ul Teleorman, num?rul persoanelor confirmate cu CORONAVIRUS cre?te de la o zi la alta. Potrivit ultimului raport publicat de c?tre Grupul de Comunicare Strategic?, 70 de teleor?neni au fost diagnostica?i cu COVID-19, cu cinci mai mul?i fa?? de ziua precedent?.

Totodat?, pân? acum, 332 persoane diagnosticate cu infec?ie cu COVID-19, internate în spitale din Dolj, Bucure?ti, Ia?i, Suceava, Arad, Bac?u, Timi?, Cluj, Neam?, Hunedoara, Constan?a, Satu Mare, Sibiu, Ialomi?a, Bistri?a-N?s?ud, Covasna, Dâmbovi?a, Vrancea, Gala?i, Cara?-Severin, Mure?, Giurgiu, Bihor, Arge?, Vaslui, Boto?ani, Alba, S?laj, Bra?ov, Mehedin?i, Teleorman, Gorj ?i Ilfov, au decedat.

De la ultima informare transmis? de Grupul de Comunicare Strategic?, au fost înregistrate alte 246 de noi cazuri de îmboln?vire. La ATI, în acest moment, sunt interna?i 241 de pacien?i.

Pe teritoriul României, în carantin? institu?ionalizat? sunt 23.645 de persoane. Alte 67.268 de persoane sunt în izolare la domiciliu ?i se afl? sub monitorizare medical?. Pân? la aceast? dat?, la nivel na?ional, au fost prelucrate 70.097 de teste.

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 512 apeluri la num?rul unic de urgen?? 112 ?i 2.430 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschis? special pentru informarea cet??enilor.

Le reamintim cet??enilor s? ia în considerare doar informa?iile verificate prin sursele oficiale ?i s? apeleze pentru recomand?ri ?i alte informa?ii la linia TELVERDE - 0800.800.358. Num?rul TELVERDE nu este un num?r de urgen??, este o linie telefonic? alocat? strict pentru informarea cet??enilor. De asemenea, românii afla?i în str?in?tate pot solicita informa?ii despre prevenirea ?i combaterea virusului la linia special dedicat? lor, +4021.320.20.20.

 

Prin structurile abilitate ale M.A.I. au fost întocmite, pân? în prezent, 390 de dosare penale, sub aspectul s?vâr?irii infrac?iunii de z?d?rnicirea combaterii bolilor, fapt? prev?zut? ?i pedepsit? de art. 352 alin. 1 Cod Penal.

 

Poli?i?tii ?i jandarmii au depistat, în ultimele de 24 de ore,  8.553 de persoane care nu au respectat m?sura privind restric?ionarea circula?iei. Acestor persoane le-au fost aplicate sanc?iuni contraven?ionale, în valoare de 17.888.495 de lei.

 

copyright © 2020 mesagerul.ro