Mesagerul.ro

Gripa face ravagii la nivelul jude?ului Teleorman. în Alexandria, cursurile au fost suspendate la ?coala Mihai Eminescu

Gripa face ravagii la nivelul jude?ului Teleorman. în Alexandria, cursurile au fost suspendate la ?coala Mihai Eminescu

Conform Inspectoratului ?colar Jude?ean Teleroman, în data de 20 februarie 2020, în unit??ile de înv???mânt din jude?ul Teleorman au fost confirmate 12 cazuri d

Conform Inspectoratului ?colar Jude?ean Teleroman, în data de 20 februarie 2020, în unit??ile de înv???mânt din jude?ul Teleorman au fost confirmate 12 cazuri de grip?. Pe zone, situa?ia este urm?toarea: pe zona Videle  nu au fost înregistrate asemenea cazuri, pe zona Alexandria au fost declarate 7 cazuri, 5 cazuri la ?coala Gimnazial? ”Mihai Viteazul”, 1 caz la ?coala Gimnazial? ”Mihai Eminescu”, 1 caz la ?coala Gimnazial? ”?tefan cel Mare”, pe zona Zimnicea 3 cazuri, 2 la ?coala Gimnazial? nr.2 Zimnicea ?i 1 caz la Liceul Teoretic Zimnicea, pe zona Turnu M?gurele 1 caz, la ?coala Gimnazial? ”Mircea cel B?trân”, iar pe zona Ro?iorii de Vede 1 caz, la Liceul Tehnologic ”Virgil Madgearu”. 

Referitor la suspendarea cursurilor, preciz?m c? la ?coala Gimnazial? ”Mihai Viteazul” Alexandria, la nivelul clasei preg?titoare A, Consiliul de Administra?ie al unit??ii de înv???mânt, în urma consult?rii Direc?iei de S?n?tate Public? Teleorman, a hot?rât suspendarea cursurilor la clasa respectiv? pentru trei zile (19.02.2020-21.02.2020), 22 de elevi fiind afecta?i de aceast? situa?ie.

copyright © 2020 mesagerul.ro