Mesagerul.ro

Grupul vocal b?rb?tesc al Ansamblului „Burnasul”, concert de colinde, la Graz, în Austria

Grupul vocal b?rb?tesc al Ansamblului „Burnasul”, concert de colinde, la Graz, în Austria

În cursul acestui an, Asocia?ia Euro Teleorman a desf??urat o campanie ampl? de contactare a Consulatelor României din str?in?tate, reu?ind astfel s? ini?ieze col

În cursul acestui an, Asocia?ia Euro Teleorman a desf??urat o campanie ampl? de contactare a Consulatelor României din str?in?tate, reu?ind astfel s? ini?ieze colabor?ri cu Consulate Generale ?i Onorifice din Grecia, Austria, Spania, Marea Britanie, Italia ?i Germania.

Realizarea unei vizite culturale în Landul Styria, la începutul lunii decembrie, marcheaz? prima etap? a unei cooper?ri de lung? durat? cu Consulatul Onorific al României la Graz, care va viza ?i domeniile economic ?i administrativ.

În Landul Styria românii sunt cea mai numeroas? minoritate, un motiv în plus pentru ca ac?iunile comune planificate s? fie bine primite ?i s? aib? un puternic impact ca mijloc de promovare a poten?ialului jude?ului Teleorman.

În organizarea vizitei culturale, Asocia?ia Euro Teleorman s-a bucurat de sprijinul Consiliului Jude?ean Teleorman, prin Centrul Jude?ean pentru Conservarea ?i Promovarea Culturii Tradi?ionale Teleorman, evenimentul central fiind participarea Grupului vocal b?rb?tesc al Ansamblului „Burnasul” la concertul de colinde de la Graz, din ziua de 7 decembrie 2019.

Concertul a avut loc la Großen Minoritensaal, una dintre cele mai frumoase cl?diri de epoc? din ora?, ?i consituie un excelent prilej de punere în valoare a tradi?iilor române?ti, în contextul celebr?rii Zilei Na?ionale a României.

copyright © 2020 mesagerul.ro