Mesagerul.ro

Haos la Serviciul de Ambulan?? Teleorman. Managerul Cristian Popescu, demis de ministrul Pintea... „noaptea ca ho?ii”

Haos la Serviciul de Ambulan?? Teleorman. Managerul Cristian Popescu, demis de ministrul Pintea... „noaptea ca ho?ii”

Situa?ie f?r? precedent în jude?ul Teleorman. Serviciul de Ambulan?? a fost blocat printr-un ordin semnat de ministrul Sorina Pintea, la numai câteva ore dup?


Situa?ie f?r? precedent în jude?ul Teleorman. Serviciul de Ambulan?? a fost blocat printr-un ordin semnat de ministrul Sorina Pintea, la numai câteva ore dup? ce guvernul Orban a fost învestit. Concret, printr-un document semnat ast?zi, 5 noiembrie, dat? la care executivul D?ncil? este istorie, managerul Cristian Popescu a fost demis din func?ie. Cu alte cuvinte, Serviciul de Ambulan?? Teleorman, o institu?ie vital? în jude?, a r?mas precum o cas? f?r? st?pân, ce nu-?i poate desf??ura activitatea în condi?iile prev?zute de normele în vigoare. În lipsa unui director medical, care, conform legii, ar prelua prerogativele, Ambulan?a Teleorman nu va reu?i s? gestioneze situa?iile grave, ce pot s? apar? în orice moment, ?i nici s? trimit? salv?rile la cazurile extrem de grave, cum ar fi Codul Ro?u. Pe de alt? parte, pân? la numirea unui manager interimar, angaja?ii nu-?i vor primi salariile, deoarece nicio persoan? din institu?ie nu are drept de semn?tur?.

copyright © 2020 mesagerul.ro