BREAKING NEWS

Mesagerul.ro

În numai o zi, 25 de teleorm?neni, veni?i din

În numai o zi, 25 de teleorm?neni, veni?i din "zona ro?ie", au intrat în carantin?. Amend? de 5.000 de lei pentru c? nu a respectat condi?iile izol?rii

În momentul de fa??, Direc?ia de S?n?tate Public? Teleorman monitorizeaz? 2.629 de persoane aflate în izolare la domiciliu ?i supraveghere epidemiologic? pasiv?.

În momentul de fa??, Direc?ia de S?n?tate Public? Teleorman monitorizeaz? 2.629 de persoane aflate în izolare la domiciliu ?i supraveghere epidemiologic? pasiv?. La nivelul jude?ului, 36 de persoane sunt în carantin? institu?ionalizat? (25 de persoane au intrat au intrat în carantin?, în ultimele 24 de ore, venind din „zona ro?ie”). Ast?zi, 26.03.2020, o persoan? aflat? în caractin? a încheiat perioada de 14 zile ?i a fost transportat? la domiciliu.

Miercuri, 25 martie, în urma activit??ilor efectuate pentru verificarea respect?rii m?surilor instituite pentru prevenirea r?spândirii COVID-19, poli?i?tii au identificat o persoan? care nu a respectat condi?iile izol?rii la domiciliu, aceasta fiind sanc?ionat? contraven?ional cu amend? în valoare de 5.000 lei ?i condus? într-un centru de carantin? din jude?.

"În prezent, dou? persoane se afl? internate în spital la Turnu M?gurele ?i Zimnicea. Situa?ia prezentat? este corespunz?toare datei de 26 martie a.c., ora 14:00", se arat? într-un comunicat al CJSU Teleorman.

copyright © 2020 mesagerul.ro